simple past tense and past participle of exhaust

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of exhaust
Englisch - Türkisch

Definition von simple past tense and past participle of exhaust im Englisch Türkisch wörterbuch

exhausted
{s} tükenmiş
exhausted
bitkin

Yarışta koştuktan sonra bitkindim. - I was exhausted after running the race.

O, eve vardığında bitkindi. - He was exhausted when he got home.

exhausted
(sıfat) tükenmiş, bitmiş, canı çıkmış, takâtsiz, bitkin, dermansız, turşu gibi, bezgin, bitap, halsiz
exhausted
çok yorgun

Tom çok yorgun görünüyordu. - Tom sounded exhausted.

Tom çok yorgun görünüyor. - Tom sounds exhausted.

exhausted
{s} bitmiş

Tom duvarın dibine yığıldı, bitmiş ve zavallı olarak. - Tom slumped against the wall, exhausted and miserable.

exhausted
bezmiş
exhausted
iflahı kesilmek
exhausted
imanı gevremek
exhausted
canı burnunda olmak
exhausted
tükenmiş (yorgun vb)
exhausted
helak olmak
exhausted
haşatı çıkmak
exhausted
cansız düşmek
exhausted
hoşaf gibi
exhausted
turşusu çıkmak
exhausted
komalık
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
exhausted
{s} yorgun, bitkin
exhausted
[adj] tükenmiş
exhausted
{s} bitap

Bir dakikadan daha az süre koştuktan sonra bitap düşerim. - I get exhausted after running for less than a minute.

Bitap düşmeden önce sadece bir dakikadan daha az süreyle koşabilirim. - I can only run for less than a minute before getting exhausted.

exhausted
{s} turşu gibi
Englisch - Englisch
exhausted
simple past tense and past participle of exhaust
Favoriten