uneducated

listen to the pronunciation of uneducated
Englisch - Türkisch
eğitimsiz

Onun babası Newton doğmadan üç ay önce ölen varlıklı ve eğitimsiz bir çiftçiydi. - His father was a wealthy, uneducated farmer who died three months before Newton was born.

Leyla tek yönlü, eğitimsiz bir kızdı ve muhtemelen anne olmak için fazla olgunlaşmamıştı. - Layla was a single-minded, uneducated girl and she probably was too immature to be a mother.

{s} kültürsüz
tahsilsiz
{s} eğitilmemiş
tahsil görmemiş
{s} cahil
{s} okumamış
terbiyesiz
öğrenimsiz
lewd
{s} bayağı
lewd
müstehcen

Tom sosyal medyaya kendinin müstehcen bir fotoğrafını gönderdi. - Tom posted a lewd photo of himself on social media.

İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz. - Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated.

lewd
açık saçık
lewd
uçarı
lewd
şehvet düşkünü
lewd
uygunsuz

İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz. - Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated.

not educated
eğitimli değil
lewd
{s} iffetsiz

İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz. - Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated.

lewd
lewdlyuçarıca lewdnessuçarılık
lewd
{s} kaba bir şekilde cinsel hareketleri/organları akla getiren, kaba bir şekilde seksi akla getiren
lewd
aşağılık/açık saçık
lewd
{s} çapkın
Englisch - Englisch
not educated
{a} having had no education
not adequately educated in the use of numerical terms and concepts
Someone who is uneducated has not received much education. Though an uneducated man, Chavez was not a stupid one. educated The uneducated are people who are uneducated. The poor and uneducated did worst under these reforms. not educated to the usual level, or showing that someone is not well educated
not having a good education
not having a good education not adequately educated in the use of numerical terms and concepts
{s} not educated, untaught, not enlightened
{s} bookless
lewd
uneducated
Favoriten