not adequately educated in the use of numerical terms and concepts

listen to the pronunciation of not adequately educated in the use of numerical terms and concepts
Englisch - Türkisch

Definition von not adequately educated in the use of numerical terms and concepts im Englisch Türkisch wörterbuch

uneducated
{s} kültürsüz
uneducated
tahsilsiz
uneducated
eğitimsiz

Onun babası Newton doğmadan üç ay önce ölen varlıklı ve eğitimsiz bir çiftçiydi. - His father was a wealthy, uneducated farmer who died three months before Newton was born.

Leyla tek yönlü, eğitimsiz bir kızdı ve muhtemelen anne olmak için fazla olgunlaşmamıştı. - Layla was a single-minded, uneducated girl and she probably was too immature to be a mother.

uneducated
{s} okumamış
uneducated
{s} eğitilmemiş
uneducated
{s} cahil
uneducated
tahsil görmemiş
Englisch - Englisch
uneducated
not adequately educated in the use of numerical terms and concepts

  Silbentrennung

  not ad·e·quate·ly e·du·ca·ted in the use of nu·me·ri·cal terms and concepts

  Türkische aussprache

  nät ädıkwıtli ecyukeytıd în dhi yus ıv numerıkıl tırmz ınd känseps

  Aussprache

  /ˈnät ˈadəkwətlē ˈeʤyo͞oˌkātəd ən ᴛʜē ˈyo͞os əv no͞oˈmerəkəl ˈtərmz ənd ˈkänseps/ /ˈnɑːt ˈædəkwətliː ˈɛʤjuːˌkeɪtəd ɪn ðiː ˈjuːs əv nuːˈmɛrəkəl ˈtɜrmz ənd ˈkɑːnsɛps/

  Wort des Tages

  dissert
Favoriten