ulaşılabilir

listen to the pronunciation of ulaşılabilir
Türkisch - Englisch
accessible

The campsite isn't accessible by road. - Kamp bölgesi karayoluyla ulaşılabilir değil.

New York is accessible by train from Washington. - Trenle Washington'dan New York'a ulaşılabilir.

come at able
pervious
approachable
reachable
attainable

Do you think that's attainable? - Onun ulaşılabilir olduğunu düşünüyor musun?

getatable
accessable
ulaş
{f} reach

You can reach the village by bus. - Otobüsle köye ulaşabilirsin.

She's too short to reach the top. - O,tepeye ulaşamayacak kadar çok kısadır

ulaş
got through

What you said really got through to Tom. - Söylediğin gerçekten Tom'a ulaştı.

ulaş
{f} arriving

The storm prevented us from arriving on time. - Fırtına zamanında ulaşmamızı engelledi.

The storm prevented her from arriving on time. - Fırtına onun zamanında ulaşmasını engelledi.

ulaş
attain

Finally, he attained his goal. - Sonunda, hedefine ulaştı.

They attained their goal. - Onlar hedeflerine ulaştılar.

ulaş
arrive in

I believe she'll arrive in a short time. - Ben onun kısa sürede ulaşacağına inanıyorum.

No ship could arrive in Cuba. - Hiçbir gemi Küba'ya ulaşamadı.

ulaş
run into
ulaş
get at

He is too short to get at the book on the shelf. - Raftaki kitaba ulaşamayacak kadar çok kısa.

He wasn't tall enough to get at the ceiling. - O, tavana ulaşmak için yeterince uzun değildi.

ulaş
{f} totaled
ulaş
arrive

We arrived at Viracopos at one o'clock in the morning. - Viracopos'a sabah saat birde ulaştık.

You should arrive at school before nine. - Okula saat dokuzdan önce ulaşmalısın.

ulaş
got at
ulaş
gotten through
ulaş
{f} total

Our team achieved five medals in total. - Ekibimiz toplamda beş madalyaya ulaştı.

The total bill for drinks came up to 7000 dollars. - İçecekler için toplam fatura 7000 dolara ulaştı.

ulaş
{f} reaching

After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain. - Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık.

We have had difficulty reaching you by phone. - Sana telefonla ulaşmakta zorluk çektik.

ulaş
get through

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through - Ben sana telefonla ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through. - Telefonda sana ulaşmaya çalıştım,ancak bu mümkün olmadı.

Englisch - Türkisch
Within reach
ulaşılabilir olmak
Be (with)in reach
ulaşılabilir
Favoriten