tutuculuk

listen to the pronunciation of tutuculuk
Türkisch - Englisch
conservativeness
(Politika, Siyaset) reactionary
(Ticaret) prudence concept
(Politika, Siyaset) fundamentalism
victorianism
self-oriented
fanaticism
zealotry
conservatism
stuffiness
conservatism : muhfazakârlık
toryism
tutucu
conservative

Her novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues. - Onun yeni fikirleri daha tutucu iş arkadaşlarıyla sık sık başını derde sokuyor.

Englishmen are, on the whole, conservative. - İngilizler, genellikle, tutucudur.

tutuculuk kavramı
(Ticaret) conservatism concept
tutucu
{s} uptight
tutucu
conservationist
dini tutuculuk
religious fundamentalism
tutucu
trad
tutucu
prehensile
tutucu
(Askeri) shuttering
tutucu
(Diş Hekimliği) attachment
tutucu
(Tıp) adsorbent
tutucu
precipitator
tutucu
catch
tutucu
trap
tutucu
tong
tutucu
fogey
tutucu
getter
tutucu
straight
tutucu
right
tutucu
stuffy
tutucu
stick-in-the-mud
tutucu
true-blue
tutucu
fuddy-duddy
Tutucu
arresters
tutucu
dyed in the wool
Tutucu
clip
aşırı tutuculuk
fundamentalism
tutucu
straitlaced
tutucu
fanatic
tutucu
square-toed
tutucu
stick in the mud
tutucu
tory
tutucu
square toed
tutucu
(Tekstil) gripper
tutucu
fielder
tutucu
{s} hidebound
tutucu
{s} fanatical
tutucu
strait laced
tutucu
unprogressive
tutucu
strait-laced
tutucu
conservative; holding; conservative, fuddy-duddy muhafazakâr
tutucu
blue
tutucu
(İnşaat) holder
tutucu
arrester
tutucu
standpat
tutucu
(a) conservative
tutucu
{s} puritanical
tutucu
sectarian
tutucu
puritan
tutucu
stickinthemud
tutucu
Die Hard
tutucu
retainer
tutucu
(İnşaat) inhibitor
tutucu
wowser
Türkisch - Türkisch
Özellikle siyasal ve toplumsal düzeni olduğu gibi sürdürme görüşü, tutumu, anlayışı, muhafazakârlık
Tutucu olma durumu. Özellikle siyasal ve toplumsal düzeni olduğu gibi sürdürme görüşü, tutumu, anlayışı, muhafazakârlık
Tutucu olma durumu
muhafazakarlık
tutucu
Muhafazakar
tutucu
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr: "Bu tutucu yani, her fıkrasında, her yazısında belli olur."- H. Taner
tutucu
spor - Durmalı çıkışlarda, bisikletçiye yardım eden kişi
tutucu
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
tutucu
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr: "Bu tutucu yanı, her fıkrasında, her yazısında belli olur."- H. Taner
tutucu
Durmalı çıkışlarda, bisikletçiye yardım eden kişi
tutuculuk
Favoriten