merely states what is going on

listen to the pronunciation of merely states what is going on
Englisch - Türkisch

Definition von merely states what is going on im Englisch Türkisch wörterbuch

describe
{f} tanımlamak

Bunu tanımlamak bile zor. - It's hard to even describe.

Dilbilimi dili tanımlamak için çalışan bir bilim dalıdır. - Linguistics is a science that tries to describe language.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

İdeal kahvaltını tarif et. - Describe your ideal breakfast.

Tom'a görevi nasıl tarif ettin? - How did you describe the mission to Tom?

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
Englisch - Englisch
describe
merely states what is going on

  Silbentrennung

  mere·ly States what I·s Go·ing on

  Türkische aussprache

  mîrli steyts hwʌt îz gōîn ôn

  Aussprache

  /ˈmərlē ˈstāts ˈhwət əz ˈgōən ˈôn/ /ˈmɪrliː ˈsteɪts ˈhwʌt ɪz ˈɡoʊɪn ˈɔːn/

  Wort des Tages

  proboscis
Favoriten