to bring to pass

listen to the pronunciation of to bring to pass
Englisch - Türkisch

Definition von to bring to pass im Englisch Türkisch wörterbuch

accomplish
{f} yapmak

Ken sonunda yapmak için yola çıktığı şeyi başardı. - Ken finally accomplished what he set out to do.

Piyano derslerinizle ne yapmak istiyorsunuz? - What would you like to accomplish with your piano lessons?

accomplish
{f} yerine getirmek
accomplish
sonuçlandır

O başladığı şeyi sonuçlandırır. - He accomplishes whatever he sets out to do.

accomplish
(fiil) başarmak, sonuçlandırmak, yapmak, yerine getirmek, üstesinden gelmek; almak (yol, zaman)
accomplish
{f} başarmak, becermek, üstesinden gelmek
accomplish
{f} almak yol
accomplish
(Kanun) yapıp bitirmek
accomplish
hayata geçirmek
accomplish
(Tekstil) 1. gerçekleştirmek 2. yapmak (üretmek, çıkarmak, bitirmek)
accomplish
başarıyla sonuçlandırmak
accomplish
başarmak

Söylemek kolaydır ve başarmak zordur. - It is easy to say and hard to accomplish.

Büyük işleri başarmak için sadece hareket etmemeliyiz aynı zamanda hayal kurmalıyız; sadece planlamamalıyız aynı zamanda inanmalıyız. - To accomplish great things we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

bring to pass
yaptırmak
accomplish
sonuçlandir
accomplish
{f} zaman
accomplish
ikmal etmek accomplished ikmal edilmiş hünerli
accomplish
{f} sonuçlandırmak
accomplish
nezaketli
accomplish
başar

Ben, ne pahasına olursa olsun onu başaracağım. - I will accomplish it at all costs.

On yılımı alsa bile, işi başarmaya kararlıyım. - Even if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.

accomplish
(Mukavele) tamamlamak; başarmak, becermek, üstesinden gelmek
accomplish
{f} üstesinden gelmek
bring to pass
ortaya çıkarmak
bring to pass
meydana getirmek
Englisch - Englisch
accomplish
to bring to pass
Favoriten