the quality of being unimportant and petty or frivolous

listen to the pronunciation of the quality of being unimportant and petty or frivolous
Englisch - Englisch
pettiness
triviality
slightness
the quality of being unimportant and petty or frivolous

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing un·im·por·tant and Pet·ty or friv·o·lous

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng ınîmpôrtınt ınd peti ır frîvılıs

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ənəmˈpôrtənt ənd ˈpetē ər ˈfrəvələs/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ənɪmˈpɔːrtənt ənd ˈpɛtiː ɜr ˈfrɪvələs/
Favoriten