the act of taking something back

listen to the pronunciation of the act of taking something back
the act of taking something back

  Silbentrennung

  the act of tak·ing some·thing back

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv teykîng sʌmthîng bäk

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈtākəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈbak/ /ðiː ˈækt əv ˈteɪkɪŋ ˈsʌmθɪŋ ˈbæk/

  Wort des Tages

  taxis
Favoriten