anımsat

listen to the pronunciation of anımsat
Türkisch - Englisch
remind

Tom reminds me of someone I used to know. - Tom bana, bildiğim birini anımsatıyor.

The girl's name reminds me of my happy school days. - Kızın ismi bana mutlu okul günlerimi anımsatıyor.

remind of
recapture
remindof
evoke

The word house evokes the mental image of a rectangular building with a roof and smoking chimney, which may be surrounded by grass and trees and inhabited by a happy family. - Ev kelimesi bir çatısı ve tüten bacaları olan bir dikdörtgen binanın zihinsel görüntüsünü anımsatır, ki bu çimenlerle ve ağaçlarla çevrili olabilir ve mutlu bir aile tarafından oturulabilir.

anımsat
Favoriten