thank

listen to the pronunciation of thank
Englisch - Türkisch
teşekkür etmek

Her şeyden önce, konukseverliğin için sana teşekkür etmek istiyorum. - First of all, I would like to thank you for your hospitality.

Ona yapabileceğin herhangi bir yardım için şimdiden size teşekkür etmek istiyorum. - I would like to thank you in advance for any help that you are able to give her.

teşekkür

Sana çok, çok teşekkürler! - Thank you very, very much!

Açıklaman için teşekkürler. - Thank you for your explanation.

{f} şükretmek

Bugün, tüm bana yaptıkları için Allah'a şükretmek istiyorum. - Today, I want to thank God for all that he does for me.

Şükretmek için nedenimiz var. - We have reason to be thankful.

şükran

Onlar Şükran Gününde hindi yediler. - They ate turkey on Thanksgiving Day.

Amerikalılar Şükran gününde niçin hindi yer? - Why do Americans eat turkey on Thanksgiving?

{f} teşekkür et

Yapmış olduğundan dolayı ona teşekkür ettim. - I thanked him for what he had done.

Tom hediye için bana teşekkür etti. - Tom thanked me for the gift.

şükürler

Moskal olmadığım için Tanrı'ya şükürler olsun. - Thank you God that I'm not a Moskal.

Allah'a şükürler olsun buradasın. - Thank God you're here.

ederiz
ederim
thank you
teşekkür ederim

Beni yolcu etmeye geldiğiniz için teşekkür ederim. - Thank you for coming to see me off.

Evet, anlıyorum. Teşekkür ederim. - Yes, I understand. Thank you.

thank you
teşekkürler

Sana çok, çok teşekkürler! - Thank you very, very much!

İyiyim, teşekkürler. Ya siz? - Fine, thank you. And you?

thank you
teşekkür ederiz

Geldiğiniz için teşekkür ederiz. - Thank you for coming.

Cömert davet için teşekkür ederiz fakat misafirliğin tadını kaçırmak istemiyoruz. - Thank you for the generous invitation but we don't want to wear out our welcome.

thanks
teşekkür

Oh, teşekkürler! Ne kadar düşünceli. - Oh, thanks! How thoughtful.

Gerçekten teşekkürler, bu çok kullanışlı. - Thanks indeed, handy this!

thankful
{s} müteşekkir

Tatiller için müteşekkirim. - I am thankful for the holidays.

Müzik için müteşekkirim. - I am thankful for music.

thankful
minnettar

Tavsiyeniz için size çok minnettarım. - I am very thankful to you for your advice.

Yağmur için minnettarım. - I am thankful for rain.

thankfulness
minnet
thankless
nankör
thanks
teşekkür ederim

Çiçekler için teşekkür ederim. - Thanks for the flowers.

Bütün bunu yaptığın için teşekkür ederim. - Thanks for doing all this.

thanks
{ü} teşekkürler

Ben teşekkürlerimi ifade etmek için doğru kelimeleri düşünemiyorum. - I can't think of the right words with which to express my thanks.

Açıklaman için teşekkürler. - Thanks for your explanation.

thanks
sağ ol

Sağ ol, Tom. Sen gerçek bir dostsun. - Thanks, Tom. You're a real friend.

Burada olduğun için sağ ol. - Thanks for being here.

thank you
hoş bulduk
Thank goodness
Çok şükür!/Şükürler olsun!
thank you
sağol

Yardımın için teşekkür ederim. Canın sağolsun. - Thank you for your help. - No worries.

thank you
sefa bulduk
thank God
şükret

Eğer karın sana ihanet ederse, şükret ki o sadece sana ihanet etti vatanına değil. - If your wife cheated on you, thank God she only cheated on you and did not betray the country.

Bugün, tüm bana yaptıkları için Allah'a şükretmek istiyorum. - Today, I want to thank God for all that he does for me.

thank god
(deyim) tanrı'ya şükür

Tanrı'ya şükür bu hafta bitti! - Thank God this week is over!

Tanrı'ya şükür bu kazada kimse yara almadı. - Thank God nobody got hurt in this accident.

thank god
allaha şükür

Allaha şükürler olsun, sonunda vardılar. - Thank God, they finally arrived.

thank god
şükretmek

Bugün, tüm bana yaptıkları için Allah'a şükretmek istiyorum. - Today, I want to thank God for all that he does for me.

thank god
hamdolsun
thank god!
tanrıya şükür!
thank god!
elhamdülillah!
thank god!
çok şükür!
thank goodness
allaha şükür
thank goodness!
elhamdülillah!
thank goodness!
çok şükür
thank heaven
allaha şükür
thank heaven!
çok şükür
thank heavens
şükürler olsun
thank one's lucky stars
(deyim) şükretmek
thank you
ziyade olsun
thank you
ayağınıza sağlık
thank you
hoşbulduk
thank you
ayağına sağlık
thank you so much
çok teşekkür ederim
thank you very much
çok teşekürler
thank you!
sağ ol
thank you!
sağ olun
thank God
Allah'a şükür

Allah'a şükür en kötüsünü atlattık. - Thank God, the worst is behind us.

Allah'a şükürler olsun buradasın. - Thank God you're here.

thank goodness
Allah'a şükür
thank goodness
hamdolsun
thank heaven
Allah'a şükür
thank-you letters
teşekkür mektupları
thank God it's friday
Rahatlama ifadesi olarak, hafta içi çalışma günlerinin bittiğini belirten cümle
thank be to god
teşekkür tanrı olmak
thank be to heaven
Cennete olmak teşekkür
thank god it is friday
Bu Cuma bir şükür
thank god it's friday
Bu Cuma's şükür
thank god!
şükür!
thank one´s stars
(lucky) k. dili kendini çok şanslı saymak, şükretmek: You can thank your lucky stars you didn´t go. Gitmediğine şükretmelisin
thank someone for doing something
Birine bir şey için teşekkür etmek

Thank you for coming with me.Benimle geldiğin için teşekkür ederim.

thank you beforehand
önceden teşekkür ederim
thank you for everything
Her şey için teşekkür ederim
thank you for your interest
ilginizden dolayı teşekkür ederim
thank you in advance
şimdiden teşekkürler
Thank God
Allaha şükür!/Şükür Allaha!
Thank you
Teşekkür ederim./Sağ olun./Mersi
thank God
{f} şükürler olsun

Allaha şükürler olsun, sonunda vardılar. - Thank God, they finally arrived.

Allah'a şükürler olsun buradasın. - Thank God you're here.

thank goodness
hamd olsun
thank goodness
şükür allaha
thank heaven
bereket versin
thank one's
(lucky) k.dili. kendini çok şanslı saymak, şükretmek: You can thank your lucky stars you didn't go. Gitmediğine şükretmelisin
thank someone beforehand
şimdiden teşekkür etmek
thank to
in yardımıyla
thank warmly
içtenlikle teşekkür etmek
thank you cards
(Bilgisayar) teşekkür kartları
thank you ever so much
çok çok teşekkür ederim
thank you ever so much
çok çok teşekkürler
thank you ever so much
çok teşekür ederim
thank you for a nice day
İyi bir gün için çok teşekkür ederim
thank you for calling
aradığınız için teşekkürler
thank you for picking me up
beni aldığınız için çok teşekkür ederim
thank you for your compliment
İltifatınız için çok teşekkür ederim
thank you for your help
yardımınız için teşekkür ederim
thank you for your trouble
zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ederim
thank you i'm fine
sağolun, iyiyim
thank you very much
çok teşekkür ederim
thank you very much
çok teşekkürler
thank you very much indeed
gerçekten çok teşekkürler
thank you very much indeed
çok teşekkürler
thank your lucky stars
şansına dua et
You can thank your
{k} Sen olmadığın için talihine şükret!
thank you
eline sağlık
thank god
hele şükür
thank you
allah razı olsun
thank you
bereket versin
thankful
şükran dolu
thankful
minnet dolu
thankful
müteşekkir olmak

Müteşekkir olmak için birçok şeyimiz var. - We have many things to be thankful for.

thankless
kimsenin takdir etmediği
thanks
{ü} sağol

Geçen sene kurulan lunapark sağolsun şehir popüler oldu. - Thanks to the amusement park built last year, the city has become popular.

Uğradığın için sağol. - Thanks for dropping by.

thankful
minnetkar
have oneself to thank
sorumlu olmak
thank goodness
çok şükür
thank you
sağ olun
thankful
mutlu
thankful
memnun

Yaşadığına memnun olmalısın. - You should be thankful that you're alive.

thankful
şükreden
thankfulness
minnetkarlık
thanking
{f} teşekkür et
thankless
iyilikbilmez
thankless
(emeğinin) karşılığını vermeyen
thanks
iyilik sağlık
thanks
i., çoğ. Thanks! k.dili. Teşekkürler!/Mersi!
I would like to take this occasion to thank you all
Bu vesileyle hepinize teşekkür etmek istiyorum
I´ll thank you to keep out of this!
k. dili Bu işe burnunu sokmazsan iyi olur!
Thank God
iyi ki
You can thank your lucky star it wasn´t you!
k. dili Sen olmadığın için talihine şükret!
bless/thank one's lucky stars
öpüp başına koymak
fine thank you
iyiyim teşekkürler
give thank
teşekkür vermek
have to thank
(oneself) -den sorumlu olmak
thank god
tanrıya şükür
thank you
teşekür ederim

bkz: teşekkür ederim.

thanking
teşekkür
thanking
teşekkür ederek
thanks
şükran

O, hediye için şükranlarını sundu. - She expressed her thanks for the present.

Amerikalılar Şükran gününde özel yemekler yer. - Americans eat special foods on Thanksgiving.

thanks
şükür

Şükürler olsun bir övgü ifadesi ya da Allaha şükürdür. - Hallelujah is an expression of praise or thanks to God.

to thank god
şükür etmek
wham bam thank you mam
Çok çabuklukla yapılmış işler için.Hızlı bir şekilde
Thank God
Allaha bin şükür
Thank you
eksik olma
have o.s. to thank for
(bir şeyin) suçlusu olmak: If he didn't succeed, he's only got himself to thank for it! Başarılı olamadıysa suçlu olan sadece kendisi!
have oneself to thank for
bir şeyin suçlusu olmak
have s.o. to thank for
(bir şey için) (birine) borçlu olmak: We've her to thank for this. Bunun için ona borçluyuz
i enjoyed myself today, thank you
çok keyifli bir gün geçirdim tesekkür ederim
i'll thank you to keep
{k} Bu işe burnunu sokmazsan iyi olur!
nothing more, thank you
başka bir şey yok tesekkürler
thank God
{f} elhamdülillah
thank God
{f} şükür

Tanrı'ya şükür bu kazada kimse yara almadı. - Thank God nobody got hurt in this accident.

Tanrı'ya şükür bu hafta bitti! - Thank God this week is over!

thank God
{f} çok şükür

Tanrıya çok şükür kimse yaralanmadı. - Thank God that nobody was hurt.

thankful
teşekkür borçlu
thankful
thankfully minnetle
thankful
{s} memnun: I'm thankful she wasn't there then. İyi ki o zaman orada değildi o
thankful
şükranla
thankful
şükran

Tom'un şükran duyacağı çok şey var. - Tom has a lot to be thankful for.

thankful
thankfulness minnet
thankfully
minnettar bir şekilde
thankfully
minnetle
thankfulness
şükran
thankless
(sıfat) nankör
thankless
kimsenin takdir etmediği, takdire layık görülmeyen (iş): That's a thankless task. Öyle bir iş ki onu yapana teşekkür etmek kimsenin
thankless
faydasız
thankless
nankörce
thankless
neticesiz
thankless
thanklessly minnettarlık göstermeyerek
thankless
şükrana değmez
thankless
kıymeti bilinmemiş
thankless
thanklessness nankörlük
thankless
şükran bilmez
thankless
{s} 1. kimsenin takdir etmediği, takdire layık görülmeyen (iş): That's a thankless task. Öyle bir iş ki onu yapana teşekkür etmek kimsenin
thanklessly
neticesiz bir şekilde
thanklessness
{i} nankörlük
thanklessness
(isim) nankörlük
thanks
mersi
yes thank you
evet lütfen
Englisch - Englisch
express gratitude or appreciation to someone
An expression of appreciation; a thought
credit or hold something responsible
{v} to give or return thanks
A expression of gratitude; an acknowledgment expressive of a sense of favor or kindness received; obligation, claim, or desert, or gratitude; now generally used in the plural
emphasis You use thank you or thank you very much in order to say firmly that you do not want someone's help or to tell them that you do not like the way that they are behaving towards you. I can stir my own tea, thank you We know where we can get it, thank you very much
formulae You use thank you or, in more informal English, thanks to politely accept or refuse something that has just been offered to you. `You'd like a cup as well, would you, Mr Secombe?' --- `Thank you, Jane, I'd love one.' `Would you like a cigarette?' --- `No thank you.'
When you thank someone for something, you express your gratitude to them for it. I thanked them for their long and loyal service When the decision was read out Mrs Gardner thanked the judges
feelings You say `Thank God', `Thank Goodness', or `Thank heavens' when you are very relieved about something. I was wrong, thank God Thank heavens we have you here
When you express your thanks to someone, you express your gratitude to them for something. They accepted their certificates with words of thanks. see also thankyou
To express gratitude to (anyone) for a favor; to make acknowledgments to (anyone) for kindness bestowed; used also ironically for blame
express gratitude or show appreciation to
If you say that you have someone to thank for something, you mean that you are grateful to them because they caused it to happen. I have her to thank for my life
formulae You use thank you or, in more informal English, thanks to express your gratitude when someone does something for you or gives you what you want. Thank you very much for your call Thanks for the information Thanks a lot, Suzie. You've been great
If you say that something happens thanks to a particular person or thing, you mean that they are responsible for it happening or caused it to happen. It is thanks to this committee that many new sponsors have come forward
{f} express gratitude
formulae You use thank you or, in more informal English, thanks to politely acknowledge what someone has said to you, especially when they have answered your question or said something nice to you. The policeman smiled at her. `Pretty dog.' --- `Oh well, thank you.' `It's great to see you.' --- `Thanks. Same to you.'
If you say that something happens no thanks to a particular person or thing, you mean that they did not help it to happen, or that it happened in spite of them. It is no thanks to the Government that net assets did rise
thank God
Used to express gratitude or relief
thank fuck
Used to express gratitude or relief
thank goodness
Used to express gratitude or relief
thank one's lucky stars
To be grateful, feel oneself fortunate
thank you
An expression of gratitude or politeness, in response to something done or given
thank you
A specific expression of gratitude
thank you very much
Obviously ''(principally UK; implying offence that anyone could have doubted the statement)
thank you very much
Said to express greater gratitude than would be conveyed by thank you
thank yous
plural form of thank you
thank'ee
Alternative form of thank you

Thank'ee, thankee, kind sir, he said, grasping my hand in both of his.

thank-you
An expression of gratitude

I must offer a big thank-you to my agent for getting me this job.

thank-you
That expresses thanks

a thank-you letter.

Thank God It's Friday
A phrase used by people at the end of a working week when they are looking forward to two days of rest at the weekend
Thank Goodness It's Friday
A phrase used by people at the end of a working week when they are looking forward to two days of rest at the weekend
Thank Heavens It's Friday
A phrase used by people at the end of a working week when they are looking forward to two days of rest at the weekend
Thank God!
{ü} Thank Heaven!, May God be Praised!
thank you
TODA RABA
thank you
dor tse
thank you
It's a no-pay deal Your project is fantastic but I'm not interested
thank you
Mark, Dana, Jessie, Rob, Tashia, Lori, Ashley, Kyle, Michelle, David, and Molly!
thank you
Kahm Sa Hamnida You're Welcome - Cheon Maeneyo How are you? - Ahnyong Hasimnika Nice to meet you - Pangap Seumnida See you later - Toh Poepkeseoyo Welcome - Eoseo Osayo I'm sorry - Choesong Hamnida Excuse me - Shillye Hamnida That's all right - Kwaen Chanayo Back to Top
thank you
for downloading from Tucows!
thank you
a conversational expression of gratitude
thank God
{f} give thanks to God, show appreciation to God (often in the form of a prayer)
thank God it's Friday
the week is finally over!, the weekend is here!
thank goodness
thank God
thank offering
an offering made as an expression of thanks
thank offering
expression of gratitude, sacrifice made to show appreciation
thank one's lucky stars
be grateful for one's good fortune
thank you
It's a no-pay deal Your project is fantastic but I'm not interested
thank you
dor tse
thank you
a conversational expression of gratitude
thank you
Kahm Sa Hamnida You're Welcome - Cheon Maeneyo How are you? - Ahnyong Hasimnika Nice to meet you - Pangap Seumnida See you later - Toh Poepkeseoyo Welcome - Eoseo Osayo I'm sorry - Choesong Hamnida Excuse me - Shillye Hamnida That's all right - Kwaen Chanayo Back to Top
thank you
{i} polite expression of gratitude, expression of thankfulness or gratefulness
thank you
for downloading from Tucows!
thank you
TODA RABA
thank you
Mark, Dana, Jessie, Rob, Tashia, Lori, Ashley, Kyle, Michelle, David, and Molly!
thank you very much
many thanks to you, i thank you
thank you!
many thanks!
thank-you-ma'am
{i} bump in a road; dent in a road
I'm fine, thank you
The expected, polite response to how are you?
thanked
Simple past tense and past participle of thank
thankful
Showing appreciation, gratitude

I'm thankful that you helped me out today. Is there anyway I can repay you?.

thankless
ungrateful or unappreciative
thankless
not appreciated or rewarded
thanklessly
In a thankless manner, ungratefully
thanks
An expression of gratitude

After all I’ve done, a simple acknowledgment is all the thanks I get?.

thanks
Third-person singular simple present indicative form of thank
thanks
plural form of thank
thankful
{a} full of gratitude, grateful, pleased
thankfully
{a} with a lively sense of favor
thankfulness
{n} gratitude, acknowledgment
thankless
{a} unthankful, ungrateful, despised
thanklessness
{n} ingratitude
thanks
{n} an acknowledgment of some favor
Thank You
ty
Thank you
shot
Thankfully
thankly
Thanks
grace
Thanks
ta
Thanks
gramercy
Thanks
thx
have oneself to thank for
be the one to blame, be the one responsible
thank you
cheers
thank you
gracias
thanked
past of thank
thankful
Showing thanks
thankful
feeling or showing gratitude; "a grateful heart"; "grateful for the tree's shade"; "a thankful smile"
thankful
{s} grateful, obliged, appreciative
thankful
Impressed with a sense of kindness received, and ready to acknowledge it; grateful
thankful
When you are thankful, you are very happy and relieved that something has happened. Most of the time I'm just thankful that I've got a job = grateful. grateful and glad about something that has happened, especially because without it the situation would be much worse thankful for
thankful
Obtaining or deserving thanks; thankworthy
thankfully
gratefully, appreciatively
thankfully
In a thankful manner
thankfully
for which you are thankful; "thankfully he didn't come to the party"
thankfully
You use thankfully in order to express approval or happiness about a statement that you are making. Thankfully, she was not injured
thankfully
for which you are thankful; "thankfully he didn't come to the party
thankfulness
{i} gratefulness, appreciativeness, indebtedness
thankfulness
warm friendly feelings of gratitude
thankfulness
The state of being thankful
thanking
present participle of thank
thankless
not feeling or showing gratitude; "ungrateful heirs"; "How sharper than a serpent's tooth it is / To have a thankless child!"- Shakespeare
thankless
Not acknowledging favors; not expressing thankfulness; unthankful; ungrateful
thankless
Not obtaining or deserving thanks; unacceptable; as, a thankless task
thankless
If you describe a job or task as thankless, you mean that it is hard work and brings very few rewards. Soccer referees have a thankless task
thankless
not likely to be rewarded; "grading papers is a thankless task"
thankless
{s} ungrateful, unappreciative; unappreciated, unrewarding
thankless
not likely to be rewarded; "grading papers is a thankless task
thanklessly
ungratefully, unappreciatively; unrewardingly
thanklessness
The property of being thankless
thanklessness
{i} ungratefulness, unappreciativeness; lack of appreciation
thanks
Used to express appreciation or gratitude
thanks
an acknowledgment of appreciation
thanks
{i} gratitude; blessings
thanks
Grateful feelings or thoughts
thanks
with the help of or owing to; "thanks to hard work it was a great success"
thanks
obsolete, plural of thank
thanks
third-person singular of thank
thanks
{ü} Thank you! I am grateful!, thanx!
thank
Favoriten