grateful, obliged, appreciative

listen to the pronunciation of grateful, obliged, appreciative
Englisch - Türkisch

Definition von grateful, obliged, appreciative im Englisch Türkisch wörterbuch

thankful
{s} müteşekkir

Sadece tüm yardımın için ne kadar müteşekkir olduğumu söylemek için aradım. - I just want to say how thankful I am for all your help.

Müzik için müteşekkirim. - I am thankful for music.

thankful
{s} minnettar

Tom Mary'ye onun yardımı için son derece minnettar. - Tom is extremely thankful to Mary for her help.

Tom Mary yardım etmeye geldiği için minnettar. - Tom is thankful that Mary came to help.

thankful
şükran dolu
thankful
müteşekkir olmak

Müteşekkir olmak için birçok şeyimiz var. - We have many things to be thankful for.

thankful
minnetkar
thankful
şükreden
thankful
memnun

Yaşadığına memnun olmalısın. - You should be thankful that you're alive.

thankful
mutlu
grateful, appreciative
nimetşinas
thankful
thankfully minnetle
thankful
{s} memnun: I'm thankful she wasn't there then. İyi ki o zaman orada değildi o
thankful
{s} minnet dolu, şükran dolu; minnettar, müteşekkir
thankful
şükranla
thankful
{s} teşekkür borçlu
thankful
şükran

Tom'un şükran duyacağı çok şey var. - Tom has a lot to be thankful for.

thankful
thankfulness minnet
Englisch - Englisch
{s} thankful
grateful, obliged, appreciative
Favoriten