spasmodic

listen to the pronunciation of spasmodic
Englisch - Türkisch
kesik kesik
düzensiz
aralıklı
süreksiz
kopuk kopuk
spazmodik
kasılımlı
ıspazmoz kabilinden
ara sıra ve birdenbire vaki olan
birden gelip geçen
{s} kasıla kasıla
spasmodicallyspazmodik olarak
birdenbire gelip geçerek
{s} istikrarsız
{s} daldan dala konan
{s} spazmodik, kasınçlı, kasımlı
(Tıp) Spazma ait, spazma bağlı, spazmlı, spazmodik, spazmalrda olan
{s} spazmı andıran
{s} kasılma ile ilgili
spasmodicalspazmodik
düzensiz/kasılımlı
birdenbire gelip geçen
{s} süreksiz olan
{s} sarsıla sarsıla olan
kasınçlı
spasmodic cough
spazmodik öksürük
convulsive
(Tıp) konvülsif
erratic
değişen
erratic
sapkın

Dan en genç halası Linda'yla sapkın bir cinsel ilişkiye başladı. - Dan began an erratic sexual relationship with his youngest aunt, Linda.

convulsive
sarsıcı

Tom sarsıcı bir şekilde titredi. - Tom shivered convulsively.

erratic
{s} istikrarsız, dengesiz, birden değişiveren
erratic
düzensiz

Mary Tom'un düzensiz davranışı tarafından rahatsız oldu. - Mary was troubled by Tom's erratic behavior.

Sami'nin, Leyla'nın düzensiz davranışları nedeniyle kafası karışmıştı. - Sami was confused by Layla's erratic behavior.

erratic
Erratically: (zarf) sebatsızca, düzensiz olarak
convulsive
(Tıp) Konvülsiyon'la ilgili
convulsive
{s} çırpınmalı
convulsive
(Tıp) Konvülsiyon gösteren
convulsive
{s} çırpınma
convulsive
{s} sarsan
convulsive
(Biyoloji) konvülzif
convulsive
{s} kasılan
erratic
(sıfat) gezen, düzensiz, değişken, kararsız, tuhaf
erratic
(Tıp) Düzensiz, kararsız, yer değiştiren
erratic
{s} tuhaf
spasmodically
düzensiz/kasılımlı olarak
Englisch - Englisch
Erratic or unsustained
Of or relating to a spasm; resembling a sudden contraction of the muscles
Intermittent or fitful; occurring in abrupt bursts
Convulsive; consisting of spasms
{a} convulsive
Of or pertaining to spasm; consisting in spasm; occuring in, or characterized by, spasms; as, a spasmodic asthma
Something that is spasmodic happens suddenly, for short periods of time, and at irregular intervals. He managed to stifle the spasmodic sobs of panic rising in his throat = intermittent
of, or relating to a spasm; convulsive
erratic
affected by involuntary jerky muscular contractions; resembling a spasm; "convulsive motions"; "his body made a spasmodic jerk"; "spastic movements"
occurring in spells and often abruptly; "fitful bursts of energy"; "spasmodic rifle fire"
{s} of or pertaining to spasms, characteristic of a spasm, convulsive; fitful, irregular, intermittent
Soon relaxed or exhausted; convulsive; intermittent; as, spasmodic zeal or industry
A medicine for spasm
intermittent or fitful
fitful
spasmatical
spasmodically
in a spasmodic manner; intermittently
Spasmodically
spastically
spasmodically
convulsively; fitfully, irregularly
spasmodically
in spurts and fits; "I began to write intermittently and spasmodically"
spasmodically
with spasms; "the mouth was slightly open, and jerked violently and spasmodically at one corner
spasmodically
with spasms; "the mouth was slightly open, and jerked violently and spasmodically at one corner"
spasmodic
Favoriten