spare; abstemious; frugal; as, a slender diet

listen to the pronunciation of spare; abstemious; frugal; as, a slender diet
Englisch - Türkisch

Definition von spare; abstemious; frugal; as, a slender diet im Englisch Türkisch wörterbuch

slender
{s} ince

O, bir uzun ince sarışındı. - She was a tall, slender blonde.

Kız ince belli bir kadın haline geldi. - The girl has grown into a slender woman.

slender
zayıf

Erkekler zayıf olsalar bile neden güçlüdür? - Why are men strong even if they're slender?

slender
ince uzun
slender
hatları ince ve güzel
slender
incecik
slender
az
slender
dal gibi
slender
narin
slender
ancak yetişecek kadar
slender
{s} yetersiz
slender
kuvvetsiz
slender
{s} ince belli

Kız ince belli bir kadın haline geldi. - The girl has grown into a slender woman.

slender
{s} sınırlı
slender
(sıfat) ince, ince belli, narin, ufak tefek, yetersiz, az, sınırlı
slender
incelik
Englisch - Englisch
slender
spare; abstemious; frugal; as, a slender diet
Favoriten