someway

listen to the pronunciation of someway
Englisch - Türkisch
her nasılsa
nasıl olduysa
her nedense
bir yolunu bulup
bir şekilde
z., k.dili. nasılsa, her nasılsa, bir yolunu bulup
nedense
somehow
z. nasılsa, her nasılsa, bir yolunu bulup: We'll do it somehow. Bir yolunu bulup yaparız
somehow
bir şekilde

Bir şekilde matematikten geçme notu aldım. - I somehow got a passing grade in mathematics.

Bir şekilde seni eve götürmek zorundayız. - We have to get you home somehow.

somehow
herhangi bir şekilde
somehow
her nasılsa

Bay Jackson her nasılsa Tom'un benim için ev ödevimi yaptığını biliyordu. - Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me.

Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum. - Somehow I can't picture Tom working as a bartender.

somehow
nasılsa

Bay Jackson her nasılsa Tom'un benim için ev ödevimi yaptığını biliyordu. - Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me.

Her nasılsa, farklı görünüyorsun. - Somehow, you look different today.

somehow
ne yapıp edip
somehow
nasıl olsa
somehow
bi şekilde
somehow
bir yolla
somehow
nedense

Her nedense o kızdan hoşlanmaya başladım. - Somehow I have taken a fancy to that girl.

Her nedense bugün çok iyi görünmüyorsun. Sorun mu var? - Somehow you don't sound too good today. Is anything the matter?

somehow
her nedense

Her nedense o kızdan hoşlanmaya başladım. - Somehow I have taken a fancy to that girl.

Her nedense farklı görünüyorsun. - You look different somehow.

somehow
nasıl olduysa
somehow
nedense/bir şekilde
somehow
somehow or other her nasıl olursa olsun
somehow
bir yolunu bulup

Bir yolunu bulup ormanı geçeceğiz. - We will get through the jungle somehow.

Tom bir yolunu bulup nehrin karşısına yüzerek geçmeyi başarmış. - Tom somehow managed to swim across the river.

somehow
nasıl olursa
somehow
bir türlü
Englisch - Englisch
in some manner, by some method
somehow
in some unspecified way or manner; or by some unspecified means; "they managed somehow"; "he expected somehow to discover a woman who would love him"; "he tried to make is someway acceptable"
someways
in some unspecified way or manner; or by some unspecified means; "they managed somehow"; "he expected somehow to discover a woman who would love him"; "he tried to make is someway acceptable"
someway
Favoriten