sesli

listen to the pronunciation of sesli
Türkisch - Englisch
voiced
vocal

A small, but vocal minority, disrupted the meeting. - Küçük ama sesli bir azınlık, toplantının kesilmesine yol açtı.

soundly

The baby seems to be sleeping soundly. - Bebek sesli uyuyor gibi görünüyor.

loud

Tom read the poem out loud. - Tom şiiri sesli okudu.

Tom can't stand loud music. - Tom yüksek sesli müziğe katlanamaz.

voiceful
(Bilgisayar) sound

The baby seems to be sleeping soundly. - Bebek sesli uyuyor gibi görünüyor.

Tom is in his bedroom, sound asleep. - Tom yatak odasında, sesli uyuyor.

out load
acoustic
vowel

The French word 'oiseau', meaning 'bird', is the shortest one to contain five different vowels. - Fransızcada kuş anlamına gelen oiseau kelimesi, beş farklı sesli harf içeren en kısa kelimedir.

What are your favorite vowels? - Senin en sevdiğin seslilerin nedir?

out loud

Tom read the poem out loud. - Tom şiiri sesli okudu.

sounding
(someone) who has (a certain kind of) voice
audible
sonant
forte
voiced; vocalic; (film) talking; vowel
vociferous
noisy
vocalic
voweled
ling. vowel
sonorous
phonic
soniferous
sesli harf
vowel

The French word 'oiseau', meaning 'bird', is the shortest one to contain five different vowels. - Fransızcada kuş anlamına gelen oiseau kelimesi, beş farklı sesli harf içeren en kısa kelimedir.

What is your favorite vowel? - En sevdiğiniz sesli harf nedir?

ses
{i} voice

She began to cry in a loud voice. - O, gür bir sesle ağlamaya başladı.

Betty has a sweet voice. - Betty'nin tatlı bir sesi var.

ses
(İnşaat) sound

I like the sound of harpsichord very much. - Klavsenin sesini çok severim.

You can make sounds by combining letters in Modern Greek. For example you can use μπ to make the sound b, ντ to make the sound d, γκ to make the sound g and τζ to make the sound dj. - Modern Yunanca'da harfleri birleştirerek sesler oluşturabilirsiniz. Örneğin b sesi için μπ'yi, d sesi için ντ'yi, g sesi için γκ'yi ve c sesi için ise τζ'yi kullanabilirsiniz.

ses
noise

Who can translate the difference between noise and sound? - Gürültü ve ses arasındaki farkı kim çevirebilir?

She called down from upstairs to ask what the noise was about. - O, gürültünün ne hakkında olduğunu sormak için üst kattan seslendi.

ses
{i} vocal

Do fish have vocal chords? - Balıkların ses telleri var mıdır?

Tom and Mary sang background vocals. - Tom ve Mary arka vokalleri seslendirdi.

sesli iletişim
voice communication
sesli söylemek
speak up
sesli (film)
talking
sesli alarm
audible alarm
sesli arama
voice call
sesli duruma getirmek
vocalize
sesli düşünme
think aloud
sesli film
talking
sesli ikaz
aural warning
sesli ikaz
buzzer
sesli ikaz cihazı
buzzer
sesli kitap
audio book
sesli mesaj
(Telekom) voicemail
sesli okuma
oral reading
sesli okumak
read aloud
sesli okumak
read-out
sesli sözlük
SesliSözlük is a multilingual online dictionary . Besides English and Turkish; Ottoman, German, Italian, French, Greek and Spanish translation of words between languages ​​can be found in the dictionary. In total SesliSözlük dictionary offers translations in 20 languages. It's Translation section has been preferred translation service in Turkey. SesliSözlük has been first choice of Translators , academics , students and businesses. Established in 1999 SesliSözlük became online in year 2000. Besides the definition of the word, Turkish pronunciation of the words, synonyms and antonyms, etymological definitions are also included. Translations are paired with sample sentences. You can use SesliSözlük on your favorite browser, iOS (iPhone,iPad) and Android and Windows-Phone devices.With iOS app, you can sync your search history and favorites between your devices and browser
sesli uyarı
(Bilgisayar) beep
sesli uyarı
(Bilgisayar) audio warning
sesli uyarıcı
buzzer
sesli yanıt sistemi
(Telekom) interactive voice response
sesli yanıt sistemi
text-to-speech
sesli duyuru
voice announcements
sesli harfler
vowels
sesli konuşmak
speak out
sesli alarm ünitesi
audible alarm unit
sesli alıcı
sound camera
sesli açıklama
(Bilgisayar) voice comment
sesli cihazlar
audio apparatus
sesli diyalog
audible dialogue
sesli donanım
sound equipment
sesli düşünmek
think out loud
sesli emir ve komuta devresi kontrol birimi
(Askeri) voice orderwire control unit
sesli film
talkie
sesli film
sound film
sesli film
sound on film
sesli film
talking picture
sesli film/sinema
sound motion picture, talkie
sesli filmler
sound motion pictures
sesli gösterici
sound projector
sesli gösterim
sound projection
sesli harf
sonant
sesli harf
vocal
sesli harf ile ilgili
vocalic
sesli harf sistemi
vocalism
sesli harf sistemi
vowel system
sesli harf yerine kullanma
vocalization
sesli harf yerine kullanmak
vocalize
sesli harf üzerine konan aksan işareti
acute accent
sesli harfi çok olan
vocalic
sesli harfin üzerine koyulan iki nokta işareti
diaeresis
sesli harfler arasında
intervocalically
sesli iskandil
echo-sounder
sesli ivmelendirme
(Bilgisayar) phonetic accel
sesli işareti
vowel point
sesli işaretleri koymak
vowelize
sesli kamera
sound camera
sesli konuşmak
talk up
sesli nefes almak
snuffle
sesli nefes alırcasına
breathily
sesli okumak
to read aloud
sesli okumak
to read (something) aloud
sesli olarak
vocally
sesli olarak
out
sesli projeksiyon
sound projection
sesli projeksiyon filmi
(Askeri) sound film strip
sesli propaganda
(Askeri) audio propaganda
sesli radyofar
(Havacılık) aural radio range
sesli sinema
sound cinematography
sesli tezahürat yapmak
(Dilbilim) cheer for
sesli uyarı cihazları
(Otomotiv) warning buzzers
sesli uyarı sinyali
(Bilgisayar) warning beep
sesli uyarı sistemi
audio alarm system
sesli yanıt birimi
(Otomotiv) audio response unit
sesli yapmak
vowelize
sesli yemek
munch
sesli çagrı ata
(Bilgisayar) assign voice call
sesli çaldırmak
clang
sesli çalmak
clang
ses
audio

Do you often listen to audiobooks? - Sık sık sesli kitaplar dinler misin?

Audio in Tatoeba sentences are provided by Shtooka. - Tatoeba cümlelerindeki ses Shtooka tarafından sağlanmıştır.

kısık sesli
hoarse
ses
(Muzik) strain
ses
tone

At the tone, please record your message. - Sinyal sesinde, lütfen mesajınızı kaydedin.

I knew from his tone how much he hated me. - Ses tonundan, benden ne kadar nefret ettiğini hissettim.

ses
(Bilgisayar) vol
ses
phonetic
ses
patter
ses
(Dilbilim) phone
ses
sonic
ses
(Bilgisayar) sounds
ses
whoosh
ses
beat

The musician beat his drums loudly. - Müzisyen davulunu yüksek sesle çaldı.

John was beating the drums loudly. - John yüksek sesle davulları çalıyordu.

ses
{i} shout

She shouted that she was safe. - O yüksek sesle güvende olduğunu söyledi.

He shouted at the top of his voice. - Sesinin çıktığı kadar bağırdı.

boğuk sesli
gruff
ses
rattle
ses
(Otomotiv) vibration and harshness
ses
utterance
yedi sesli müzik parçası
(Muzik) septet
yüksek sesli
loud-voiced
yüksek sesli
loud

The music was very loud. - Müzik çok yüksek sesliydi.

Tom is loud, isn't he? - Tom yüksek sesli, değil mi?

ses
{i} call

I heard someone call my name from behind. - Ben, birinin arkadan adımı seslendiğini duydum.

I heard someone call my name. - Birinin adımı seslendiğini duydum.

ses
sonance
ses
{i} cry

She began to cry in a loud voice. - O, gür bir sesle ağlamaya başladı.

When he entered the building, he was frightened by a sudden cry. - O, binaya girdiğinde, ani bir çığlık sesiyle korkutuldu.

ses
the sound of
ses
to sound
ses
volume

Can you please reduce the volume of the music? - Lütfen müziğin sesini azaltır mısın?

How do I fix the volume? - Ben sesi nasıl düzeltebilirim?

sesli sözlük
voice dictionary
sesliler
voice of
alto sesli sanatçı
alto
altı sesli parça
sextette
altı sesli parça
sestet
alçak sesli
lowpitched
analog sesli emir ve komuta devresi
(Askeri) analog voice orderwire
analog sesli emir ve komuta devresi birimi
(Askeri) analog voice orderwire unit
bas sesli
bass
bas sesli yaylı çalgı
contrabass
bas sesli üflemeli çalgı
contrabassoon
bas sesli üflemeli çalgı
bass horn
boğuk sesli
hoarse
boğuk sesli
hoarse-voiced, gruff-voiced
burnunu sesli çekmek
snuffle
daha sesli bağırmak
outcry
daha sesli çalmak
play up
dolgun sesli
orotund
dört sesli
quadrophonic
dört sesli
quadraphonic
dört sesli parça
quartette
dört sesli parça
quartet
emniyet kemeri sesli ikaz
(Otomotiv) buzzer for beet warning
güzel sesli
tuneful
güzel sesli ardıçkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: karatavukgiller,ardıçkuşugiller) [syn.: güzel sesli ardıçkuşu, öter ardıçı] song thrush
hoş sesli
euphonious
iki sesli harfi ayırma
dieresis
iki sesli harfin ayrılması
diaeresis
iki sesli şarkı
duo
kalın sesli
bass
kalın sesli kadın sanatçı
contralto
kendinden sesli
(Bilgisayar) self voicing
koca sesli
full mouthed
müziksiz çok sesli ilahi
motet
pes sesli
lowpitched
ses
(enstrüman) speech
ses
smack
ses
ping
ses
clatter
ses
audio , sound , voice , tone
ses
voice; sound; noise
ses
sono
ses
vox
ses
acoustic

An electric guitar doesn't sound the same as an acoustic one. - Elektro bir gitar akustik bir gitar gibi ses vermez.

ses
phonic
ses
phono
ses
sound; noise
ses
{i} key
ses
note

Music is the silence between the notes. - Müzik notalar arasındaki sessizliktir.

There was a scornful note in his voice. - Sesinde küçümseyen bir ifade vardı.

ses
crunch
ses
lapse
soprano sesli sanatçı
soprano
tatlı sesli
soft-spoken
tatlı sesli kimse
warbler
tek sesli
monophthong
tek sesli mersiye
monody
tek sesli üç harf grubu
trigraph
tek sesli şarkı
monody
tiz sesli
squeaky
tiz sesli
treble
tiz sesli erkek sanatçı
falsetto
yedi sesli beste
septet
yedi sesli beste
septette
yumuşak sesli
soft spoken
yüksek sesli
high tone
çok sesli
polyphonic

This is a polyphonic composition. - Bu çok sesli bir kompozisyon.

This is a polyphonic composition. - Bu çok sesli bir beste.

çok sesli şarkı
glee
üç sesli hece
triphthong
üç sesli parça
tritone
Englisch - Englisch

Definition von sesli im Englisch Englisch wörterbuch

SES
State Emergency Service
ses
Senior Executive Service
SES
socioeconomic status
ses
Severely Errored Seconds: A unit used to specify the error performance of T carrier systems This indicates a second containing ten or more errors, usually expressed as SES per hour, day, or week This method gives a better indication of the distribution of bit errors than a simple Bit Error Rate (BER) Refer also to EFS See also Source End Station
ses
abbr Service Evaluation System
ses
(severely errored seconds) (DS1) A second that has an equivalent error ratio greater than 1-in-1,000 In SF, a second with one or more LOSs or frame sync losses, six or more framing bit errors, or 1,544 or more BPVs In ESF, a second with one or more LOSs or frame sync losses, 320 or more CRC-6 errors, or 1,544 or more BPVs On unframed circuits, a circuit with one or more LOSs, or 1,544 or more BPVs
ses
Spongiform encephalopathy
ses
Secondary Emissions Standard
ses
Shelf Edge Study Part of LOIS project
ses
Socioeconomic Status is generally taken to refer to a person's overall social position, as determined across a number of aspects or dimensions, and is most commonly defined in terms of educational, occupational and economic attainments When used in studies relating to school students, the term refers to parental or family SES
ses
severely errored seconds Seconds during which the bit error ratio is greater than a specified limit and transmission performance is significantly degraded A performance monitoring parameter is measured on a per-channel basis
ses
SCSI Enclosure Services are an ANSI X3 T10 standard for temperature and power monitoring of disk enclosures for enhanced data protection
ses
(See socioeconomic status)
ses
Student Employment Services
ses
means the Senior Executive Service
ses
Sports Education Service of the Australian Sports Commission
ses
Severely Errored Second
Türkisch - Türkisch
Sesi olan, ses çıkaran
Ünlü
Ses çıkararak
sesli sözlük
SesliSözlük internet üzerinden hizmet veren çok dilli sözlüktür. İngilizce ve Türkçe yanında Osmanlıca, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve İspanyolca da sözcük çevirisi yapılabilecek diller arasındadır. Toplam 20 dilde sözlük hizmeti vermektedir. Çeviri bölümü Türkiye ve Dünyada tercih edilen çeviri sayfaları arasına girmiştir. Çevirmen, Akademisyen, Öğrenci ve İş dünyasında çok kullanılan Sesli Sözlük ilk 1999 yılında tasarlanmış ve 2000 yılında genel sözlük yayınına başlamıştır. Kelimelerin tanımları yanında, Türkçe okunuşu, Eş ve Zıt anlamları, Etimolojik tanımlarına da yer verilmektedir. Çevirisi yapılan kelimeler Cümle içinde kullanımları ile anlam tanımaya yardım etmektedir. SesliSözlük uygulamasını tarayıcınız, iOS (iPhone,iPad) ve Android ve Windows-Phone cihazlarınız ile de kullanabilirsiniz. iOS uygulaması ile Arama geçmişi ve Favorilerinizi cihazlarınız ve tarayıcınız ile senkron hale getirebilirsiniz
sesli harf
Ünlü, ünlü harf; ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, sedalı harf, vokal
sesli film
Görüntü eşliğinde sesi veren film
sesli harf
Ünlü
sesli okuma
Yüksek sesle okuma işi veya biçimi
sesli taş
Vurulduğunda çınlama sesi veren, gri veya yeşil renkli, ortoklazlı yanardağ kayası, fonolit
sesli uyumu
Ünlü uyumu
Ses
(Osmanlı Dönemi) SATİT
Ses
ün
Ses
(Osmanlı Dönemi) NAKNAKA
Ses
(Osmanlı Dönemi) ATİT
Ses
(Osmanlı Dönemi) IS
Ses
(Osmanlı Dönemi) NEŞC
Ses
seda
Sesli harf
savti
sesli
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
küçük sesli uyumu
bakınız: küçük ünlü uyumu
ses
Kulağın duyabildiği titreşim: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay
ses
Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim: "Boğukluğu benim kulağıma da ürkütücü gelen bir sesle sordum."- R. H. Karay
ses
(Osmanlı Dönemi) savt
ses
Aralarında uyum bulunan titreşimler
ses
Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhî tepki
ses
istanbul'da şevket Rado yönetiminde yayınlanan, haftalık magazin dergisi(1961)
ses
Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki
ses
Kulağın duyabildiği titreşim
ses
Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim
ses
Duygu ve düşünce: "Gençliğin sesini duyuran başka bir dergide ..."- Y. Z. Ortaç
ses
(Osmanlı Dönemi) sadâ
ses
Duygu ve düşünce
ses
Güzel ve etkileyici ses
tek sesli
Benzer seslerin kullanılması
tek sesli
Eş sesli
uzun sesli
Uzun ünlü
yakın sesli
Benzer sesli
yanık sesli
Dokunaklı sese sahip
zayıf sesli
Sesi pek duyulmayan
çok sesli
Çok seslilikle ilgili, polifonik
çok sesli
Dilde birçok sesi bildiren (harf), polifonik
çok sesli
Birçok değişik sesin bir araya gelmesiyle yapılan (müzik), polifonik
sesli
Favoriten