separate; distinct

listen to the pronunciation of separate; distinct
Englisch - Türkisch

Definition von separate; distinct im Englisch Türkisch wörterbuch

secret
sır

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

secret
{s} gizli

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

dividual
ayrı
dividual
bölünmüş
secret
esrarlı
secret
yaşırın
secret
saklı

Birbirimizden saklımız yok. - We have no secrets from each other.

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

secret
secret police gizli polis teşkilatı
dividual
dağıtılmı
dividual
bölünebilir
dividual
ayrılabilen
secret
anlaşılmaz şey
secret
muamma
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
in on the sec
Englisch - Englisch
secret
dividual
separate; distinct
Favoriten