separate; distinct

listen to the pronunciation of separate; distinct
İngilizce - Türkçe

separate; distinct teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

dividual
ayrı
dividual
bölünmüş
secret
esrarlı
secret
yaşırın
secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

secret
secret police gizli polis teşkilatı
dividual
dağıtılmı
dividual
bölünebilir
dividual
ayrılabilen
secret
anlaşılmaz şey
secret
muamma
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
in on the sec
İngilizce - İngilizce
secret
dividual
separate; distinct