sekmek

listen to the pronunciation of sekmek
Türkisch - Englisch
bounce
hop
skip
deflect
bound
bounce off
trip
to let up, abate
leap
rebound
skim
ricochet
to ricochet; (for a stone) to skip (over water)
to fluctuate, vary
to skip, jump lightly and quickly
to hop; to skip; (taş, kurşun, vb.) to ricochet
skitter
sek
neat
sek
{s} straight

I like my brandy straight. - Ben brendimi sek severim.

sek
dry

They were drinking dry white wine. - Onlar sek beyaz şarap içiyorlardı.

sekme
{i} bounce
sekme
{i} leap
sekme
{i} rebound
sekme
skip
sekme
leaping
sekme
{i} bound
sek
brut
sekme
ricochet
geri sekmek
to rebound
sek
dry (wine)
sek
{s} sharp

I would like my breakfast in my room at eight o'clock sharp. - Kahvaltımı saat tam sekizde odamda istiyorum.

I'd like breakfast in my room at 8 sharp. - Saat tam sekizde kahvaltıyı odamda istiyorum

sek
straight, (distilled liquor) to which nothing has been added
sek
(drinking something) straight: Viskiyi sek içti. He drank the whiskey straight
sek
sec

That president's secretary is always prim. - O başkanın sekreteri her zaman aşırı resmîdir.

My secretary is pushing for a promotion. - Sekreterim terfî için sıkıştırıyor.

sek
dry, straight, neat
sekme
{i} trip
sekme
tabbing
sekme
skipping
sekme
hop
sekme
ricochetting
sekme
tab

Can I check my email on your tab? - Senin sekmende e-postamı kontrol edebilir miyim?

Why do you have so many tabs open? - Neden bu kadar çok sekme açıyorsunuz?

sekme
ricochet, skip
sekme
hopping
sekme
tabs

Try closing some of your tabs. - Sekmelerinizden bazılarını kapatmayı deneyin.

Why do you have so many tabs open? - Neden bu kadar çok sekme açıyorsunuz?

Türkisch - Türkisch
Tek veya iki ayak üzerinde sıçramak veya sıçrayarak ilerlemek: "Evden yola, yoldan eve varabilmek için evvelce yerleştirilmiş iri kayalar üzerinde sekmek gerekirdi."- H. Taner
Aralık vermek
Atılan bir nesne bir yere dokunduktan sonra sıçrayarak gitmek
Bir yere, bir cisme çarparak yön değiştirmek
Tek veya iki ayak üzerinde sıçramak veya sıçrayarak ilerlemek
Aralık vermeden sürüp gitmek
SEK
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki). İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
sek
Boya olarak kullanılan bir tür toprak
sek
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
sek
İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
sek
Köpek
sekme
Bir merminin bir yere veya bir cisme vurduktan sonra sıçraması
sekme
Kekliğin yürümesi
sekme
Sekmek işi
Englisch - Türkisch

Definition von sekmek im Englisch Türkisch wörterbuch

SEK
kronk
sekmek
Favoriten