scornfulness

listen to the pronunciation of scornfulness
Englisch - Türkisch
hor görme
scornful
{s} aşağılayıcı
scornful
alaycı

Herkes alaycı bir biçimde ona güldü. - All scornfully laughed at him.

scornful
alaylı
scornful
hor gören
scornful
hakaret dolu
scornful
küçümseyen

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

scornful
istihfaf
scornful
tepeden bakarak
scornful
tahkir eden
scornful
ağır scornfullyistihfafla
scornful
{s} hakaretli
scornful
{s} ağır
scornful
scornfulnessküçümseme
Englisch - Englisch
scornfulness
Favoriten