treated with scorn; exciting scorn

listen to the pronunciation of treated with scorn; exciting scorn
Englisch - Türkisch

Definition von treated with scorn; exciting scorn im Englisch Türkisch wörterbuch

scornful
{s} aşağılayıcı
scornful
alaylı
scornful
alaycı

Herkes alaycı bir biçimde ona güldü. - All scornfully laughed at him.

scornful
hor gören
scornful
hakaret dolu
scornful
{s} küçümseyen

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun? - Why are you giving me such a scornful look?

scornful
scornfulnessküçümseme
scornful
{s} ağır
scornful
{s} hakaretli
scornful
ağır scornfullyistihfafla
scornful
tahkir eden
scornful
tepeden bakarak
scornful
istihfaf
Englisch - Englisch
scornful
treated with scorn; exciting scorn
Favoriten