scornfulness

listen to the pronunciation of scornfulness
İngilizce - Türkçe
hor görme
scornful
{s} aşağılayıcı
scornful
alaycı

Herkes alaycı bir biçimde ona güldü. - All scornfully laughed at him.

scornful
alaylı
scornful
hor gören
scornful
hakaret dolu
scornful
küçümseyen

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun? - Why are you giving me such a scornful look?

scornful
istihfaf
scornful
tepeden bakarak
scornful
tahkir eden
scornful
ağır scornfullyistihfafla
scornful
{s} hakaretli
scornful
{s} ağır
scornful
scornfulnessküçümseme
İngilizce - İngilizce
scornfulness