showing scorn or disrespect; contemptuous

listen to the pronunciation of showing scorn or disrespect; contemptuous
Englisch - Türkisch

Definition von showing scorn or disrespect; contemptuous im Englisch Türkisch wörterbuch

scornful
{s} aşağılayıcı
scornful
alaylı
scornful
alaycı

Herkes alaycı bir biçimde ona güldü. - All scornfully laughed at him.

scornful
hor gören
scornful
hakaret dolu
scornful
{s} küçümseyen

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

scornful
scornfulnessküçümseme
scornful
{s} ağır
scornful
{s} hakaretli
scornful
ağır scornfullyistihfafla
scornful
tahkir eden
scornful
tepeden bakarak
scornful
istihfaf
Englisch - Englisch
scornful
showing scorn or disrespect; contemptuous
Favoriten