sapıklık

listen to the pronunciation of sapıklık
Türkisch - Englisch
{i} perversion
{i} heresy

Heresy was a crime for which people were sometimes sentenced to death. - Sapıklık bazen insanların ölüme mahkum edildiği bir suçtu.

aberrance
aberration
aberrancy
perversity
wrong
anomaly
vagary
sapık
pervert

This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted. - Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça.

Despite appearances, you're a pervert. I'm not a pervert. I'm a pure and innocent young girl. Yeah, yeah, give me a break. - Görünüşe rağmen, sen bir sapıksın. Ben bir sapık değilim. Ben saf ve masum bir genç kızım. Evet, evet, yok daha neler.

sapık
voyeur

An exhibitionist would be the ideal partner for a voyeur. - Bir teşhirci bir sapık için ideal bir ortak olurdu.

sapık
perverted

I do not want to see their perverted smirks. - Onların sapıkça sırıtmalarını görmek istemiyorum.

This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted. - Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça.

cinsel sapıklık
perversity
sapık
lunatic
sapık
crazy
sapık
psycho

Sami was murdered by a psycho. - Sami bir sapık tarafından öldürüldü.

sapık
sodomite
sapık
unnatural
sapık
deviant
sapık
perv

I just bet you were thinking something perverse just now. - Bahse girerim ki sen sapıkça bir şey düşünüyordun.

I do not want to see their perverted smirks. - Onların sapıkça sırıtmalarını görmek istemiyorum.

cinsel sapıklık
sodomy
cinsel sapıklık
sexual deviation
sapık
{s} aberrant
sapık
{s} dotty
sapık
wacky
sapık
{s} perverse

I just bet you were thinking something perverse just now. - Bahse girerim ki sen sapıkça bir şey düşünüyordun.

Don't think I'm perverse, but I've seen several condoms in her purse. - Sapık olduğumu düşünme ama onun çantasında birkaç prezervatif gördüm.

sapık
pervert; perverted, deviant; crazy, lunatic
sapık
very eccentric, somewhat crazy
sapık
perverted; sexually perverted
sapık
warp
sapık
(a) pervert
sapık
wry
Türkisch - Türkisch
Sapık olma durumu veya sapıkça davranış
(Osmanlı Dönemi) DALAL
sapık
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabii, anormal
sapık
Delice davranışları olan, meczup
sapık
Meczup
sapıklık
Favoriten