rely on

listen to the pronunciation of rely on
Englisch - Türkisch
güvenmek

Koum'un ailesi Ukrayna'dan Amerika Birleşik Devletlerine göç ettikten sonra yemek fişlerine güvenmek zorundaydı. - Koum's family had to rely on food stamps after emigrating from Ukraine to the United States.

Sanırım bir şey için birine asla güvenmek zorunda kalmadığım için benim dostluk üzerine görüşüm oldukça kasvetli. - I guess my view on friendship is pretty bleak because I've never really had to rely on anyone for anything.

bel bağlamak
itimat etmek
dayanmak
güven

Biz onun kararına güvenebiliriz. - We can rely on his judgement.

Ulaşım için ona güvenebileceğinizi biliyorum. - I know you can rely on him for transportation.

inanmak
yaslanmak
(Kanun) istinad etmek
-e bel bağlamak
doğruluğuna güvenmek
dayanılmak
draw
{f} çekmek: He drew the tray of food closer to his plate. Yemek tepsisini tabağına doğru çekti
draw
çekmek (para)
draw
çekmek (perdeyi)
draw
çekmek (su)
draw
çekmek sürüklemek
draw
{i} çekim

Manyetik bir çekimle birbirlerine çekildiler. - They were drawn to each other by a magnetic attraction.

draw
{f} kazanmak
draw
çekmek

İlgiyi kendine çekmek istiyorsun. - You're drawing attention to yourself.

O onun dikkatini çekmek için kasten mendilini düşürdü. - She dropped her handkerchief on purpose to draw his attention.

draw
ilerlemek
draw
{i} çekiş

O, onun bir resim çekişini izledi. - She watched him draw a picture.

draw
ilgisini çekmek
draw
{i} çekme, çekiş
draw
{f} keşide etmek
draw
{i} (piyangoda) çekiliş; kura
draw
(fiil) resmetmek, çizmek, yazmak, karalamak; çekmek, fıçıdan çekmek; yaklaşmak; germek; teşvik etmek; almak, kazanmak; ikna etmek; sorguya çekmek; keşide etmek; düzenlemek, taslağını çizmek; silâh çekmek; demlemek; devam etmek; kura çekmek, kâğıt çekmek
draw
{f} karalamak
draw
{f} demlemek
draw
silah çekmek
draw
{f} (su) çekmek
draw
emmek ilham almak
Englisch - Englisch
To be confident in

I know I can rely on you.

To be dependent upon

The city relies on the subway system.

count on, lean on
draw
rely on

  Silbentrennung

  re·ly on

  Türkische aussprache

  rilay ôn

  Aussprache

  /rēˈlī ˈôn/ /riːˈlaɪ ˈɔːn/

  Etymologie

  [ ri-lI ] (intransitive verb.) 1574. Middle English relien to rally, from Middle French relier to connect, rally, from Latin religare to tie back, from re- + ligare to tie; more at LIGATURE.

  Videos

  ... that people rely on, to stop working. ...
  ... It's an actual premium channel that they can really rely on ...

  Wort des Tages

  boniface
Favoriten