razı olmak

listen to the pronunciation of razı olmak
Türkisch - Englisch
consent
to be willing to; to agree (to), consent (to)
agree
fall with
settle for

Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry. - Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır.

accede
(Hukuk) comply with
approve
to reconcile oneself to, to consent (to sth), to comply (with sth), to acquiesce, to accept, to accede (to sth), to agree (to), to assent (to)
acquiesce
comply

I'll be happy to comply. - Razı olmaktan mutlu olacağım.

assent
submit
concur with
agree to
assent to
consent to
go along with
reconcile oneself to
consent to something
accede to
give in
comply with something
accept
lump
abide by
to settle
cave
permit
razı olma
(Hukuk) accord
istemeyerek razı olmak
give in
razı olma
(Ticaret) consent

I interpreted his silence as consent. - Sessizliğini razı olmasına yordum.

Under no circumstances will I ever consent to such a travesty. - Hiçbir koşul altında böyle bir karikatüre asla razı olmayacağım.

razı olma
complying
razı ol
{f} consenting
razı ol
{f} assent
razı ol
accede to
razı ol
accede
razı ol
consent to

Next week I'll consent to be back to the dentist. - Gelecek hafta diş hekimine geri dönmeme razı olacağım.

Under no circumstances will I ever consent to such a travesty. - Hiçbir koşul altında böyle bir karikatüre asla razı olmayacağım.

razı ol
settle for

Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry. - Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır.

I can't settle for this boring life. - Bu sıkıcı hayata razı olamam.

razı olma
{i} consenting
razı olma
contentment
razı olma
compliance
razı olma
acquiescence
aza razı olmak
lover one's sights
dünden razı olmak
to jump at sth, to be only too glad (to)
razı ol
{f} consent

He consented to help the old lady. - Yaşlı bayana yardımcı olmaya razı oldu.

He finally consented to our plan. - Sonunda planımıza razı oldu.

razı olma
agreement
razı olma
acquiesce
razı olma
approval
sonunda razı olmak
come to agree
Türkisch - Türkisch
Uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
mum olmak
(Osmanlı Dönemi) FEHCA'
razı olmak
Favoriten