comply with something

listen to the pronunciation of comply with something
Englisch - Türkisch
itaat etmek
razı olmak
comply with something

  Silbentrennung

  com·ply with some·thing

  Türkische aussprache

  kımplay wîdh sʌmthîng

  Aussprache

  /kəmˈplī wəᴛʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /kəmˈplaɪ wɪð ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  tremulous
Favoriten