raucous

listen to the pronunciation of raucous
Englisch - Türkisch
{s} kısık
{s} yüksek ve bet/nahoş (ses)
{s} boğuk
gürültülü
velveleli
(ses) kısık
kaba
harsh
sert

O sert bir eleştirmen. - She's a harsh critic.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

harsh
{s} haşin

1880'lerde burası haşin bir sınır kasabasıydı. - In the 1880's, this was a harsh frontier town.

Deniz haşin bir metrestir. - The sea is a harsh mistress.

harsh
{s} kırıcı

Kırıcı bir dil kullanmayın. - Don't use harsh language.

harsh
huysuzca
harsh
terslik
harsh
haşinlik
harsh
{s} ağır

Teslim şartları ağır idi. - The surrender terms were harsh.

harsh
harshly sertçe
harsh
{s} kulakları tırmalayan
harsh
{s} acı

Fadıl, zarif Leyla'yı acımasız bir dünyadan kurtarmak istedi. - Fadil wanted to save the delicate Layla from a harsh world.

Tom'un acımasız olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is harsh.

harsh
fazla zorlama
harsh
dağlı
harsh
cırlak
harsh
(renk) cırtlak
harsh
duyuları yıpratıcı
harsh
kaba

Beni çok kaba şekilde yargılama. - Don't judge me too harshly.

harsh
{s} kaba, haşin, ters, huysuz
Englisch - Englisch
Disorderly and boisterous

Acts of vandalism were committed by a raucous gang of drunkards.

loud and annoying

the new neighbors had a raucous party.

Harsh and rough-sounding

At night, raucous sounds come from the swamp.

harsh
unpleasantly loud and harsh
disturbing the public peace; loud and rough; "a raucous party"; "rowdy teenagers"
Hoarse; harsh; rough; as, a raucous, thick tone
unpleasantly loud and harsh disturbing the public peace; loud and rough; "a raucous party"; "rowdy teenagers
{s} hoarse, gruff, rasping; noisy, clamorous, boisterous, rowdy
A raucous sound is loud, harsh, and rather unpleasant. They heard a bottle being smashed, then more raucous laughter. + raucously rau·cous·ly They laughed together raucously
katzenjammer
raucously
In a raucous manner, loudly
raucously
with a raucous sound; "his voice rang raucously
raucously
raspingly, gruffly, hoarsely; nosily, boisterously, clamorously
raucously
in a rowdy manner; "the crowd got drunk and started to behave rowdily"
raucously
with a raucous sound; "his voice rang raucously"
raucousness
The characteristic of being raucous
raucousness
{i} harshness, gruffness, raspiness, hoarseness; rowdiness, noisiness, boisterousness, clamorousness
raucous
Favoriten