puanla

listen to the pronunciation of puanla
Türkisch - Englisch
{f} score

If you don't study hard, you'll continue to get poor scores. - Eğer çok çalışmazsan kötü puanlar almaya devam edeceksin.

His scores are always better than mine, even though he doesn't study very much. - O çok çalışmasa bile, onun puanları her zaman benimkinden daha iyidir.

puanlamak
grade
puan
score

I scored only 33 points on the test. - Ben testte sadece 33 puan aldım.

He scored 85 on the exam. - O, sınavda 85 puan aldı.

puan
{i} point

Our team is two points ahead. - Takımımız iki puan öndedir.

And finally, twelve points to Estonia! - Son olarak, on iki puan Estonya'ya!

puan
dot

Her skirt is yellow with polka dots. - Onun eteği puantiyeli sarıdır.

Her dress is blue with white polka dots. - Onun elbisesi beyaz pulka puanlı mavidir.

puan
(Dilbilim) grade

These are graded on a hundred-point scale. - Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir.

They got an award for good grades. - İyi puanlar için bir ödül aldılar.

puan
credit

Tom has always had a perfect credit score. - Tom'un her zaman mükemmel bir kredi puanı vardı.

puan
(Ticaret) points

We lost by two points. - Biz iki puanla kaybetti.

The Dow Jones average posted a gain of two points today. - Bugün Dow Jones ortalama iki puanlık artış ilan etti.

puanlamak
mark
puanlamak
(Ticaret) tick
puan
percentage point
puan
points to
puan
dot (used as a decoration in a cloth fabric)
puan
mark

He got 90 marks in his English test. - O, İngilizce sınavında 90 puan aldı.

He got 90 marks out of 100 in English. - İngilizcede 100 üzerinden 90 puan aldı.

puan
button
puan
{i} spot
puan
(Tekstil) pin spot
puan
point (unit used in keeping the score of a game or in grading a test)
puanlamak
to mark, to give points, to grade (a test)
puanlamak
dapple
puanlamak
to grade (a test)
Türkisch - Türkisch

Definition von puanla im Türkisch Türkisch wörterbuch

puan
Kumaşlardaki benek
puan
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
puan
Kumaşlardaki benek, nokta
puan
Genellikle test biçimindeki sınavlarda cevaplandırılacak soruların sayı olarak değeri veya cevaplayanın başarı değeri
puanlamak
Sorulara verilen cevapları puan olarak değerlendirmek, puan vermek
puanla
Favoriten