pron. in some manner, in some way

listen to the pronunciation of pron. in some manner, in some way
Englisch - Türkisch

Definition von pron. in some manner, in some way im Englisch Türkisch wörterbuch

somehow
z. nasılsa, her nasılsa, bir yolunu bulup: We'll do it somehow. Bir yolunu bulup yaparız
somehow
bir şekilde

Saat altıya kadar bir şekilde onu yaptırmalıyım. - I must have it done somehow by six.

Sonuçta istasyona koştum ve bir şekilde tam vaktinde oraya ulaştım. - In the end I ran to the station, and somehow got there on time.

somehow
herhangi bir şekilde
somehow
her nasılsa

Her nasılsa, farklı görünüyorsun. - Somehow, you look different today.

Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum. - Somehow I can't picture Tom working as a bartender.

somehow
nasılsa

Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum. - Somehow I can't picture Tom working as a bartender.

Her nasılsa, farklı görünüyorsun. - Somehow, you look different today.

somehow
ne yapıp edip
somehow
nasıl olsa
somehow
bi şekilde
somehow
bir yolla
somehow
nasıl olduysa
somehow
her nedense

Her nedense bugün çok iyi görünmüyorsun. Sorun mu var? - Somehow you don't sound too good today. Is anything the matter?

Her nedense o kızdan hoşlanmaya başladım. - Somehow I have taken a fancy to that girl.

somehow
nedense

Her nedense bugün çok iyi görünmüyorsun. Sorun mu var? - Somehow you don't sound too good today. Is anything the matter?

Her nedense o kızdan hoşlanmaya başladım. - Somehow I have taken a fancy to that girl.

somehow
nedense/bir şekilde
somehow
bir türlü
somehow
somehow or other her nasıl olursa olsun
somehow
nasıl olursa
somehow
bir yolunu bulup

Bir yolunu bulup ormanı geçeceğiz. - We will get through the jungle somehow.

Bir yolunu bulup kendini kurtardı. - He saved himself somehow.

Englisch - Englisch
somehow
pron. in some manner, in some way
Favoriten