prim

listen to the pronunciation of prim
Türkisch - Türkisch
Bir işe heveslendirmek üzere verilen ödül
Sigortacılıkta verilen teminat karşılığı alınan ücret
İş hacmiyle orantılı olarak ve iş yapanı isteklendirip, iş hacmini ve verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen para
İşverence iş hacmiyle orantılı olarak ve iş yapanı isteklendirip iş hacmini ve verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen para: "Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur."- H. Taner. İşçilerin ve bunları çalıştıran işverenlerin sosyal güvenlik kurumlarına ödemek zorunda oldukları ücretin belli bir yüzdesiyle belirlenen para
Sigorta aidatı
Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış
İşçilerin ve bunları çalıştıran işverenlerin sosyal güvenlik kurumlarına ödemek zorunda oldukları ücretin belli bir yüzdesiyle belirlenen paraya verilen ad
Bir şeye gerçek değerinden fazla verilen fiyat, ikramiye
Englisch - Englisch
prudish, overly correct in behaviour, straight-laced
To make affectedly precise or proper
stiffly proper
{a} formal, precise, demure, affectedly nice
{v} to form or deck to an affected nicety
exaggeratedly proper; "my straitlaced Aunt Anna doesn't approve of my miniskirts"
assume a prim appearance; "They mince and prim"
dress primly contract one's lips; "She primmed her lips after every bite of food"
To dress or act smartly
dress primly contract one's lips; "She primmed her lips after every bite of food" assume a prim appearance; "They mince and prim
affectedly dainty or refined
Prime Interest Rate
short for primary recovery: recovery of oil and gas from a reservoir using only the natural pressure of the reservoir itself to force the oil or gas out
dress primly
{f} behave in a self-righteous or smug manner; have a sanctimonious appearance, appear smug
To deck with great nicety; to arrange with affected preciseness; to prink
assume a prim appearance; "They mince and prim
{s} orderly, arranged; neat, clean; formal, proper, rigid (in behavior); sanctimonious, self-righteous, smug
contract one's lips; "She primmed her lips after every bite of food"
The privet
disapproval If you describe someone as prim, you disapprove of them because they behave too correctly and are too easily shocked by anything rude. We tend to imagine that the Victorians were very prim and proper. + primly prim·ly We sat primly at either end of a long settee. A privet
Formal; precise; affectedly neat or nice; as, prim regularity; a prim person
Primary

The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in America. - The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in the United States.

The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in the United States. - The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in America.

primness
The quality or state of being prim, precise, or proper
primness
{n} preciseness, demureness, affectation
primly
in a prissy manner; "the new teacher alienates the children by behaving prissily"
primly
In a prim manner
primly
in a prissy manner; "the new teacher alienates the children by behaving prissily
primly
In a prim or precise manner
primly
in a precise manner, in a stiff and exacting manner, rigidly, formally (about behavior)
primness
exaggerated and arrogant properness
primness
excessive or affected modesty
primness
{i} precision, formality, rigidity, fastidiousness (about behavior)
primness
The quality or state of being prim; affected formality or niceness; preciseness; stiffness
Türkisch - Englisch
(Hukuk) premium

You pay 10,000 yen a month as an insurance premium. - Sen sigorta primi olarak ayda 10.000 yen ödüyorsun.

Will my premiums go up? - Benim primlerim yükselecek mi?

bounty
payroll tax
(Askeri) primium
subsidy
social security contribution
bonus
premium; bonus; bounty
insurance premium

Will insurance premiums go up? - Sigorta primleri artacak mı?

You pay 10,000 yen a month as an insurance premium. - Sen sigorta primi olarak ayda 10.000 yen ödüyorsun.

contango
(a) premium
contribution of
prim ödemek
pay premium
prim alınmayan yıl
(Sigorta) year free of premium
prim hakkından vazgeçme
(Ticaret) waiver of premium
prim hesabı
(Ticaret) account of premiums
prim hesaplanması
(Ticaret) calculation of premiums
prim kazancı
(Ticaret) bonus earning
prim oranı
(Ticaret) premium rate
prim rayici
(Ticaret) rate of premium
prim sigortası
(Ticaret) premium insurance
prim sistemi
(Ticaret) premium system
prim tahsilat oranı
(Politika, Siyaset) premium collection ratio
prim vermek
lend credence (to)
prim vermek
(deyim) do credit
prim yapmak
to appreciate in value
prim yapmak
sell at a premium
prim yapmış
(deyim) in someone's good graces
prim yüklemesi
(Sigorta) premium loading
prim zammı
(Ticaret) addition to the premium
prim ücreti
(Ticaret) rate of premium
prim şartı
(Kanun) bonus clause
hasar prim oranı
(Sigorta) loss ratio
hasar-prim oranı
(Ticaret) loss ratio
toplam prim
(Ticaret) total premium
artan oranlı prim
(Ticaret) accelerating premium
artan prim
(Ticaret) accelerating premium
cari prim
current premium
direkt prim istihsali
(Kanun) direct premium income
gelecekteki yıllık prim
(Sigorta) future annual premium
hususi prim
(Ticaret) special premium
sabit prim
(Ticaret) uniform premium
tahakkuk eden prim
(Ticaret) accrued premium
tahmini net prim geliri
(Sigorta) estimated net premium income
tahmini prim geliri
(Sigorta) estimated premium income
yıllık prim
(Ticaret) yearly premium
prim
Favoriten