politeness, good manners, cordiality, civility

listen to the pronunciation of politeness, good manners, cordiality, civility
Englisch - Türkisch

Definition von politeness, good manners, cordiality, civility im Englisch Türkisch wörterbuch

courtesy
{i} nezaket

Nezaketiniz için teşekkürler. - Thank you for your courtesy.

Tom'un nezaketinden etkilendim. - I was impressed by Tom's courtesy.

courtesy
kibarlık
courtesy
müsaadesi ile
courtesy
incelik
courtesy
teveccüh
courtesy
Iütuf
courtesy
(Mukavele) nezaket, kibarlık; saygı, hürmet; iltifat, teveccüh
courtesy
sarayda görgü kuralları
courtesy
courtesy title resmi olmayan ünvan
Englisch - Englisch
{i} courtesy
politeness, good manners, cordiality, civility
Favoriten