politeness, good manners, cordiality, civility

listen to the pronunciation of politeness, good manners, cordiality, civility
İngilizce - Türkçe

politeness, good manners, cordiality, civility teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

courtesy
{i} nezaket

Japonya'da eğilmek yaygın bir nezakettir. - In Japan, bowing is common courtesy.

Nezaketiniz için teşekkürler. - Thank you for your courtesy.

courtesy
kibarlık
courtesy
müsaadesi ile
courtesy
incelik
courtesy
teveccüh
courtesy
Iütuf
courtesy
(Mukavele) nezaket, kibarlık; saygı, hürmet; iltifat, teveccüh
courtesy
sarayda görgü kuralları
courtesy
courtesy title resmi olmayan ünvan
İngilizce - İngilizce
{i} courtesy
politeness, good manners, cordiality, civility