open to multiple interpretations

listen to the pronunciation of open to multiple interpretations
Englisch - Türkisch

Definition von open to multiple interpretations im Englisch Türkisch wörterbuch

ambiguous
belirsiz

Niobe belirsiz bir karakterdir. - Niobe is an ambiguous character.

Ben bunun belirsiz bir yanıt olduğunu kabul ediyorum. - I admit this is an ambiguous answer.

ambiguous
muğlak

Tom'un cümleleri çok muğlak. - Tom's sentences are very ambiguous.

Bill Clinton Monica Lewinsky ile olan ilişkisini açıklamak isterken muğlak bir dil kullandı. - Bill Clinton spoke in ambiguous language when asked to describe his relationship with Monica Lewinsky.

ambiguous
{s} birden fazla anlama gelebilen; ne olduğu belirsiz
ambiguous
şüpheli
ambiguous
çapraşık
ambiguous
çok anlamlı
ambiguous
(sıfat) iki anlamlı, belirsiz, müphem; lastikli
ambiguous
belirsiz,çok anlamlı
ambiguous
ambiguously muğlak olarak
ambiguous
belirsiz/muğlak
ambiguous
ambiguousness muğlâklık
ambiguous
{s} iki anlamlı
ambiguous
müphem iki anlamlı
ambiguous
{s} lastikli
Englisch - Englisch
ambiguous

The politician was criticized for his ambiguous statements and lack of precision.

open to multiple interpretations

  Silbentrennung

  o·pen to mul·ti·ple interpretations

  Türkische aussprache

  ōpın tı mʌltıpıl întırprîteyşınz

  Aussprache

  /ˈōpən tə ˈməltəpəl ənˌtərprəˈtāsʜənz/ /ˈoʊpən tə ˈmʌltəpəl ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃənz/

  Wort des Tages

  blimp
Favoriten