open to multiple interpretations

listen to the pronunciation of open to multiple interpretations
İngilizce - Türkçe

open to multiple interpretations teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ambiguous
belirsiz

Belirsiz ifadeler sık sık komik yorumlar yaratırlar. - Ambiguous phrases often beget funny interpretations.

Niobe belirsiz bir karakterdir. - Niobe is an ambiguous character.

ambiguous
muğlak

Bill Clinton Monica Lewinsky ile olan ilişkisini açıklamak isterken muğlak bir dil kullandı. - Bill Clinton spoke in ambiguous language when asked to describe his relationship with Monica Lewinsky.

Tom'un cümleleri çok muğlak. - Tom's sentences are very ambiguous.

ambiguous
{s} birden fazla anlama gelebilen; ne olduğu belirsiz
ambiguous
şüpheli
ambiguous
çapraşık
ambiguous
çok anlamlı
ambiguous
(sıfat) iki anlamlı, belirsiz, müphem; lastikli
ambiguous
belirsiz,çok anlamlı
ambiguous
ambiguously muğlak olarak
ambiguous
belirsiz/muğlak
ambiguous
ambiguousness muğlâklık
ambiguous
{s} iki anlamlı
ambiguous
müphem iki anlamlı
ambiguous
{s} lastikli
İngilizce - İngilizce
ambiguous

The politician was criticized for his ambiguous statements and lack of precision.

open to multiple interpretations

  Heceleme

  o·pen to mul·ti·ple interpretations

  Türkçe nasıl söylenir

  ōpın tı mʌltıpıl întırprîteyşınz

  Telaffuz

  /ˈōpən tə ˈməltəpəl ənˌtərprəˈtāsʜənz/ /ˈoʊpən tə ˈmʌltəpəl ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃənz/

  Günün kelimesi

  proboscis