generator

listen to the pronunciation of generator
Englisch - Türkisch
jeneratör

Bu kabloyu jeneratöre bağlamamız gerekiyor. - We need to connect this cable to the generator.

Benim mahzende iki tane üç fazlı güç jeneratörlerim var. - I have two three-phase power generators in my cellar.

şarj dinamosu
üretken
üreteç
{i} ana nota
doğuran veya meydana getiren kimse
{i} dinamo
elek
(İnşaat) jenerator
(Nükleer Bilimler) jenerator, doğurucu,üreteç
imbik
generator gas
jeneratör gazı
generator program
(Bilgisayar,Teknik) üretici program
generator program
(Bilgisayar) üretici izlence
generator regulator
(Otomotiv) regülatör
generator regulator
(Otomotiv) konjektör
generator room
jeneratör odası
generator set
(Askeri) jeneratör seti
generator sets
(İnşaat) jeneratör setleri
generator gas
üreteç gazı
generator gas
jeneratör gazi, üreteç gazi
generator belt
(Otomotiv) dinamo kayışı
generator belt
(Otomotiv) şarj dinamosu kayışı
generator frame
(Otomotiv) üreteç gövdesi
generator frame
(Otomotiv) jeneratör karkası
generator noise
(Elektrik, Elektronik,Teknik) jeneratör gürültüsü
generator noise
(Elektrik, Elektronik,Teknik) üreteç gürültüsü
generator panel
jeneratör paneli
generator program
uretici izlence
generator switching device
(Nükleer Bilimler) jeneratör şalteri
generator/alternator
(Otomotiv) jeneratör/alternatör
electrical generator
(Çevre) elektrik jeneratörü
impulse generator
dürtü üreteci
turbine generator
(Çevre) türbin jeneratör
acetylene generator
asetilen jeneratörü
alternating current generator
alternatif akım jeneratörü
amplidyne generator
amplidin
analytical function generator
analitik fonksiyon üreteci
auxiliary generator
yardımcı jeneratör
charging generator
şarj dinamosu
clock generator
saat üreteci
clock signal generator
saat işareti üreteci
compiler generator
derleyici üreteç
complex wave generator
kompleks dalga jeneratörü
composite synchronization generator
bileşik senkronizasyon jeneratörü
compound generator
kompaund jeneratör
current generator
akım jeneratörü
direct current generator
doğru akım jeneratörü
dot generator
çekit üreteci
dot generator
nokta üreteci
electric generator
çıngı jeneratörü
electricity generator
çıngı üreteci
electrostatic generator
elektrostatik jeneratör
engine generator set
motor jeneratör takımı
gas generator
gaz üreteci
gas generator
gaz jeneratörü
homopolar generator
kutuplu jeneratör
horizontal scanning generator
yatay tarama jeneratörü
impulse generator
darbe jeneratörü
impulse noise generator
darbe gürültü jeneratörü
induction generator
endüksiyon jeneratörü
kipp's generator
kipp jeneratörü
lightning generator
yıldırım jeneratörü
line generator
çizgi jeneratörü
magneto generator
manyeto jeneratörü
magnetoelectric generator
manyeto elektrik jeneratör
program generator
bağdarlama üreteci
pulse generator
darbe jeneratörü
pure generator
saf üreteç
random number generator
rastgele sayı üreteci
report program generator
rapor program üreteci
signal generator
sinyal üreteci
signal generator board
sinyal üreteç paneli
steam generator
buhar jeneratörü
wind generator
rüzgar jenaratörü
electric generator
elektrik jeneratörü
endothermic generator
endotermik jeneratör, ısıalan üreteç
exothermic generator
eksotermik jeneratör, isisalan üreteç
function generator
fonksiyon üreteci
harmonic generator
harmonik jeneratör, uyumcul üreteç
hydro generator
hidro jeneratör
manual word generator
elle kelime üreticisi, elle sözcük üreteci
microwave generator
mikrodalga üreteci
number generator
sayı üreteci
output routine generator
çıktı yordamı üreteci
pseudorandom number generator
yalancı rasgele sayı üreteci
record generator
kayıt üreteci
report generator
rapor üreteci
scanning generator
tarama jeneratörü, tarama üreteci
self-excited generator
Kendinden uyarımlı jeneratör
shunt generator
sönt jeneratör
snap generator
snap üreteci
sort generator
sıralayıcı program üreteci
synchronous generator
senkron jeneratör
tacho generator
(Elektrik, Elektronik) devir sayısına göre gerilim üreten özel dinamo

elektrik motoru üzerine takılarak kullanılmaktadır.

thermionic generator
termiyonik jeneratör
traction generator
çekiş jeneratörü, cer jeneratörü
ultrasonic generator
ultrasonik jeneratör, sesüstü üreteci
vector generator
vektör jeneratör
voltage generator
voltaj jeneratörü, gerilim üreteci
vortex generator
girdap jeneratörü
vortex generator
(Havacılık) Girdap Jeneratörü: Uçakların kanatlarının üst kısmında belli aralıklarla yerleştirilen küçük çıkıntılı yüzey. Girdap ismini kanat üzerinden geçen hava akımlarını girdap şeklinde arkaya aktardıkları için alırlar. Jeneratör kelimesi ise yaptıkları bu girdapların uçaklara boşa giden hava akımlarını enerjiye çevirdikleri için alırlar
wind generator
Rüzgâr üreteci
Van de Graff generator
(Nükleer Bilimler) jeneratör, Van de Graff
boiler generator
buhar jeneratörü
character generator
damga (karakter) ureteci
curve generator
egri ureteci
digital clock pulse generator
(Askeri) dijital saat pals üretici
digital signal generator
(Askeri) dijital işaret üreteci
dual purpose generator
(Elektrik, Elektronik) çift maksatlı jeneratör
electricity generator
(Elektrik, Elektronik) elektrik üreteci
endothermic generator
endotermik jeneratör
endothermic generator
(Fizik) ısıalan üreteç
foam generator
köpük üreteci
hall generator
(Otomotiv) hall jeneratörü
hall generator
(Otomotiv) hall devre kesicisi
hydroelectric generator
hidroelektrik jeneratör
impulse generator
(Askeri) İMPÜLSİYON JENERATÖRÜ: Herhangi bir motor veya elektrik makinasına, ilk hareketi veren jeneratör. Örneğin; bir uçak makinalı tüfeğinde, tüfeğin çalışmasını, atılan mermiler pervanenin hareket halindeki palaları arasından geçecek şekilde ayarlayan tertibat gibi. Buna "interrupter" da denir
induction generator
(Elektrik, Elektronik) asenkron alternator
joint force requirements generator
(Askeri) müşterek kuvvet ihtiyaç üreteci
joint force requirements generator II
(Askeri) müşterek kuvvet ihtiyaç üreteci II
key generator
(Askeri) anahtar üreteci
key variable generator
(Askeri) değişken anahtar üreteci
lead agent; legal adviser; line amplifier; loop key generator (LKG) adapter
(Askeri) lider kuruluş; hukuki danışman; hat yükselticisi; çevrim anahtarı üreteç (LKG) adaptörü
local timing generator
(Askeri) yerel zamanlama üreteci
logic/equation generator
(Bilgisayar,Teknik) mantık/eşitlik üreteci
loop key generator
(Askeri) çevrim anahtarı üreteci
master timing generator
(Askeri) ana zamanlama üreteci
mechanical smoke generator
(Askeri) MEKANİK SİS CİHAZI: Geniş sahaları perdelemek maksadıyla, sis yağı ve sudan mürekkep bir karışımı, beyaz bir buhar ve sis halinde yayan cihaz
movement requirements generator
(Askeri) intikal ihtiyaçları kaynağı
neutron generator
(Fizik) nötron üreteci
neutron generator
(Çevre,Fizik) nötron jeneratörü
noise generator
gurultu ureteci
nonunit personnel generator
(Askeri) birlikle ilgisi olmayan personel kaynağı
notional requirements generator
(Askeri) milli ihtiyaçlar kaynağı
pattern generator
oruntu ureteci
piezoelectric generator
(Fizik) piezoelektrik jeneratör
piezoelectric generator
(Fizik) piezoelektrik üreteç
program generator
program üretici
pulse generator
ikaz üretici
pulse generator
puls üreteci
reference generator
kalibrasyon ureteci
reference signal generator
(Askeri) referans sinyal jeneratörü
sawtooth generator
testere dalgasi ureteci
shunt generator
şönt jeneratör
shunt generator
şönt dinamo
smoke generator
(Askeri) sis cihazı
smoke generator
(Askeri) SİS CİHAZI: Bak. "mechanical smoke generator"
sorting routine generator
sıralama yordamı üreteci
sound generator
Ses üreteci
spark generator
kıvılcım jeneratörü
square wave generator
kare darbe ureteci
sync generator
(Bilgisayar,Teknik) eşzamanlama üreteci
sync pulse generator
(Televizyon) senkron pals üreteci
synch generator
eszamanlama ureteci
synch generator
eşzamanlama üreteci
synchronous generator
senkron ac üreteci
targeting support group; test signal generator
(Askeri) hedef destek grubu; test sinyal jeneratörü
text generator
Metin üreteci
turbine and generator protection sys
(Nükleer Bilimler) türbin ve jeneratör koruma sistemi
turbine generator
(Nükleer Bilimler) türbin jeneratörü
turbine generator control system
(Nükleer Bilimler) türbin jeneratörü kontrol sistemi
turbo generator
turbo jeneratör
van de graaff generator
(Nükleer Bilimler) van de graaff jeneratörü
Englisch - Englisch
A piece of apparatus, equipment, etc, to convert or change energy from one form to another

Especially, a machine that converts mechanical energy into electrical energy.

One who, or that which, generates, begets, causes, or produces

programming A subordinate piece of code which, given some initial parameters will generate multiple output values on request.

{n} what begets or produces
A generator of something is a person, organization, product, or situation which produces it or causes it to happen. The US economy is still an impressive generator of new jobs The company has been a very good cash generator. Machine that converts mechanical energy to electricity for transmission and distribution over power lines to domestic, commercial, and industrial customers. Generators also produce the electric power required for automobiles, aircraft, ships, and trains. The mechanical power for an electric generator is usually obtained from a rotating shaft and is equal to the shaft torque multiplied by the rotational, or angular, velocity (speed). The mechanical power may come from various sources: turbines powered by water, wind, steam, or gas; gasoline engines; or diesel engines
(syn Power Supply) - that device which powers and controls the convertor (transducer) of an electronically-driven ultrasonic device or system Mechanical generators also have been made
The principal sound or sounds by which others are produced; the fundamental note or root of the common chord; called also generating tone
engine that converts mechanical energy into electrical energy by electromagnetic induction an apparatus that produces a vapor or gas an electronic device for producing a signal voltage someone who originates or causes or initiates something; "he was the generator of several complaints
1) In a power plant, the machine that converts mechanical energy to electrical energy 2) A utility that owns or acquires the output of a generating resource
A device for converting mechanical energy to electrical energy
an apparatus that produces a vapor or gas
{i} one that generates, creator, one who produces; machine that converts mechanical energy into electrical energy
A machine powered by a turbine that produces electric energy
Any machine that converts mechanical energy into electrical energy
engine that converts mechanical energy into electrical energy by electromagnetic induction
(elec) (impl) An electromagnetic machine that connects to a TURBINE and, when rotated, converts the turbine's mechanical ENERGY into electrical energy F - generateur S - generador
any device that produces electricity
A machine that converts motion into electricity
1 A facility or mobile source that emits pollutants into the air or releases hazardous waste into water or soil 2 Any person, by site, whose act or process produces regulated medical waste or whose act first causes such waste to become subject to regulation Where more than one person (e g , doctors with separate medical practices) are located in the same building, each business entity is a separate generator
a machine that produces electricity
Any machine that transforms mechanical into electrical energy; a dynamo
Any person whose act first creates or produces hazardous waste
a rotating machine which converts mechanical energy into electrical energy In the automotive industry traditional terminology uses generator to refer to only those machines designed to produce dc current through brushes and a commutator (as opposed to alternator)
The principal sound or sounds by which others are produced; the fundamental note or root of the common chord; -- see also generating tone
A device that takes fuel or other mechanical energy to produce electricity or electrical energy
A device that converts mechanical energy into electrical energy It can produce either AC or DC electricity Seldom used in automotive applications, it has been replaced by the alternator
An apparatus in which vapor or gas is formed from a liquid or solid by means of heat or chemical process, as a steam boiler, gas retort, or vessel for generating carbonic acid gas, etc
A machine which converts mechanical energy into electrical energy through turning a coil of wire within a magnetic field, or visa versa
a device consisting of a magnet and a coil of wire that changes the mechanical energy of the turbine into electrical energy
A generator includes any facility owner, operator, or person who first creates a hazardous waste, or who first makes the waste subject to RCRA (e g , imports a hazardous waste from a TSD facility, or mixes hazardous wastes) The generator has the responsibility for preparing the Uniform Hazardous Waste Manifest
(1) A facility or mobile source that emits pollutants into the air or releases hazardous waste into water or soil (2) Any person, by site, whose act or process produces regulated medical waste or whose act first causes such waste to become subject to regulation In a case where more than one person (e g , doctors with separate medical practices) is located in the same building, each business entity is a separate generator
An apparatus, equipment, etc, to convert or change energy from one form to another
an entity capable of producing electrical energy
A machine that converts mechanical energy into electrical energy; also, a company that uses such machines to generate electrical energy
A device or machine that converts mechanical energy into electrical energy
A rotating machine that produces DC electricity Also an electronic device used for converting DC voltage into AC of a given frequency and wave shape 2
powered by wheel rotation, produces electricity to power lights
A generator is a machine which produces electricity
someone who originates or causes or initiates something; "he was the generator of several complaints"
An apparatus in which vapour or gas is formed from a liquid or solid by means of heat or chemical process, as a steam boiler, gas retort etc
A rotary electrical machine for producing direct current May also refer to an electrical alternator
A machine that converts mechanical energy into electrical energy
an electronic device for producing a signal voltage
gen
Van de Graaff generator
a device in which an electric charge is built up on a large spherical electrode by means of a rapidly moving belt
clock generator
a circuit that produces a timing signal for use in synchronizing a circuit's operation
clock-generator
Attributive form of clock generator, noun
diesel generator
Any electricity generator powered by a diesel engine
finite generator
A sequence generator which has a finite description of the internal generator state
function generator
An electronic device used to generate a signal representing the periodic value of a given mathematical function, especially sine, square, triangle and sawtooth waveforms
gas generator
A mechanical device that uses a chemical reaction to produce a gas as an output
gas generator
(engineering} (US) an electrical generator that runs on gasoline
hydroelectric generator
a low-speed electric generator driven by water turbines

We generate our own electricity with a small hydroelectric generator on the river.

pseudorandom number generator
A device or algorithm that deterministically produces a succession of values that appear in an unpredictable sequence or apparently random order
random number generator
A device or algorithm that generates numbers selected at random or apparently at random. In many cases they actually select successive numbers deterministically and are more technically termed pseudorandom number generator
vortex generator
(Havacılık) A vortex generator is an aerodynamic surface, consisting of a small vane that creates a vortex. They can be found in many devices, but the term is most often used in aircraft design
wind generator
A wind turbine or wind generator is a device that converts kinetic energy from the wind into mechanical energy
Van de Graaff generator
{i} electrostatic generator, device which produces electrical discharges at high voltage
Variable Frequency Oscillation Generator
{i} audio oscillator invented by William R. Hewlett in which the frequency of the oscillations produced can be varied continuously
application generator
one who applies theory in production
electrostatic generator
Any of various devices, including the electrophorus, the Wimshurst machine, and especially the Van de Graaff generator, that generate high voltages by accumulating large quantities of electric charge
electrostatic generator
electrical device that produces a high voltage by building up a charge of static electricity
enginetype generator
A generator having its revolving part carried on the shaft of the driving engine
generators
Patterns of rules that generate new patterns and building blocks
generators
plural of generator
generators
National Power, Scottish Hydro, Powergen, Scottish Power and Nuclear Electric are the main UK generators The regulator is however keen to increase competition within generation, and it is expected that most of the RECs will eventually buy capacity to become more vertically integrated
generators
Entities which will design, construct, own, operate, and maintain generation assets to supply energy and ancillary services to the competitive market
generators
are machines that convert fossil and nuclear fuel, or hydro, wind, and solar energy into electricity
generators
– machines that convert mechanical energy into electrical energy
induction generator
A machine built as an induction motor and driven above synchronous speed, thus acting as an alternating-current generator; called also asynchronous generator
induction generator
Below synchronism the machine takes in electrical energy and acts as an induction motor; at synchronism the power component of current becomes zero and changes sign, so that above synchronism the machine (driven for this purpose by mechanical power) gives out electrical energy as a generator
motor generator
The combination consisting of a generator and a driving motor mechanically connected, usually on a common bedplate and with the two shafts directly coupled or combined into a single shaft
panel generator
program that is used to design background configurations
pulse generator
a generator of single or multiple voltage pulses; usually adjustable for pulse rate
random number generator
a routine designed to yield a random number
random numbers generator
program that produces a random series of numbers in a computer
report generator
program which is used to produce tables and sums
wind generator
{i} wind turbine, machine used to convert the kinetic energy in wind into mechanical energy
generator

  Silbentrennung

  gen·e·ra·tor

  Türkische aussprache

  cenıreytır

  Aussprache

  /ˈʤenərˌātər/ /ˈʤɛnɜrˌeɪtɜr/

  Etymologie

  [ 'je-n&-"rA-t&r ] (noun.) 1646. Latin

  Videos

  ... so it turns into a spark app generator and blows all the RF in my region, again, I have ...

  Wort des Tages

  logogram
Favoriten