moderate; trivial; inconsiderable; slight; as, a man of slender intelligence

listen to the pronunciation of moderate; trivial; inconsiderable; slight; as, a man of slender intelligence
Englisch - Türkisch

Definition von moderate; trivial; inconsiderable; slight; as, a man of slender intelligence im Englisch Türkisch wörterbuch

slender
{s} ince

Mary koyu saçlı uzun ince bir genç kadındı. - Mary was a tall slender young woman with dark hair.

Kız ince belli bir kadın haline geldi. - The girl has grown into a slender woman.

slender
zayıf

Erkekler zayıf olsalar bile neden güçlüdür? - Why are men strong even if they're slender?

slender
ince uzun
slender
hatları ince ve güzel
slender
incecik
slender
az
slender
dal gibi
slender
narin
slender
ancak yetişecek kadar
slender
{s} yetersiz
slender
kuvvetsiz
slender
{s} ince belli

Kız ince belli bir kadın haline geldi. - The girl has grown into a slender woman.

slender
{s} sınırlı
slender
(sıfat) ince, ince belli, narin, ufak tefek, yetersiz, az, sınırlı
slender
incelik
Englisch - Englisch
slender
moderate; trivial; inconsiderable; slight; as, a man of slender intelligence
Favoriten