mesele

listen to the pronunciation of mesele
Türkisch - Englisch
matter

That's the crux of the matter. - Meselenin püf noktası odur.

We had no choice but to leave the matter to him. - Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu.

problem

This is the problem we should work on first. - Bu evvela üzerinde çalışmamız iktiza eden meseledir.

We're going to discuss the problem tomorrow. - Meseleyi yarın tartışacağız.

issue

Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents? - The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

Publication of this month's issue will probably be delayed one week. - Bu ayın meselesinin yayımlaması olasılıkla gelecek haftaya ertelenecek.

affair

Uncut footage of the governor's affair has surfaced on the Internet. - Vali meselesinin kesintisiz görüntüleri internette ortaya çıktı.

Do you think she has nothing to do with the affair? - Onun mesele ile ilgisi olmadığını anlıyor musun?

concern

This matter doesn't concern you. - Bu mesele seni ilgilendirmiyor.

It's a matter that concerns all of us. - Bu hepimizi ilgilendiren bir mesele.

cause

The question is who caused the accident. - Mesele kazaya kimin neden olduğu.

They accused him of being in the classroom in order to cause trouble. - Onlar onu mesele çıkarmak için sınıfta olmakla suçladılar.

(Hukuk) case

As far as I know, this is not the case. - Bildiğim kadarıyla mesele bu değil.

topic
res

I hope this matter is resolved quickly. - Bu meselenin hızla çözüleceğini umuyorum.

problem, question, matter, issue, affair, case
question

The question is who caused the accident. - Mesele kazaya kimin neden olduğu.

It's a question of life or death. - Bu bir ölüm kalım meselesi.

point

That's really not the point, is it? - Mesele gerçekten o değil, değil mi?

There is no point arguing about the matter. - Mesele hakkında tartışmanın hiçbir anlamı yok.

proposition
business

Tom is scrupulous in matters of business. - Tom iş meselelerinde vicdanlıdır.

shebang
hangup
crux

That's the crux of the matter. - Meselenin püf noktası odur.

chose
puzzle
subject matter
questlon
affaire
mesele onda değil
it is neither here nor there
mesele yapmak
make a fuss about
mesele çıkaran kimse
troublemaker
mesele çıkarmak
sow discord
mesele şudur ki
the idea is that
mesele açık değil
non liquet
mesele hâlloldu
that takes care of that
mesele yapmadan
without more ado
mesele yapmak
make an affair of smth
mesele yapmak
to make a to-do about sth
mesele yapmak
make much to do about
mesele yapmak
to make (something insignificant) into a big issue
mesele çıkarmak
kick up
mesele çıkarmak
make a fuss
mesele çıkarmak
to create a difficulty; to make things difficult, make trouble; to bring up a sore point; to raise a thorny question
mesele çıkarmak
to make a fuss, to cause trouble, to create
mesele şöyle
the point is that
asıl mesele
substance
cisim mesele
(Havacılık) matter
ikincil mesele
side issue
nazik (mesele)
ticklish
nazik mesele
tickler
uzun mesele
a far cry
çapraşık (mesele)
prickly
asıl mesele
main point
asıl mesele
nitty gritty
bahis konusu mesele
matter for discussion
bütün mesele
the whole issue
bütün mesele burada
but there it is
ciddi mesele
no light matter
işte mesele bu
that's the point
konuşma konusu olan mesele
case in point
sosyal mesele
social issue
söz konusu mesele
point at issue
tartışmalı mesele
vexed question
zor mesele
hard case
zor mesele
large order
çözümü zor mesele
crux
önemsiz mesele
chaff
şahsi mesele
personal matter
şahsi mesele haline gelmek
become personal
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Gölgelik
Problem
Sorun: "Nevin meseleyi derhâl anlayarak kapıya geldi, arabacıya seslendi."- P. Safa
Güç iş
Güç iş: "Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir."- R. N. Güntekin
(Osmanlı Dönemi) düşünülüp halledilecek iş ve husus, ehemmiyetli iş; problem
Sorun
meseleler
(Osmanlı Dönemi) mesâil
mesele
Favoriten