bilgisayar

listen to the pronunciation of bilgisayar
Türkisch - Englisch
computer

A computer can calculate very rapidly. - Bir bilgisayar çok seri şekilde hesaplayabilir.

I'm a computer scientist. - Ben bir bilgisayar bilimcisiyim.

machine

Primitive calculating machines existed long before computers were developed. - İlkel hesap makineleri, bilgisayarlar geliştirilmeden uzun zaman önce vardı.

Computers are complicated machines. - Bilgisayarlar karmaşık makinelerdir.

(Bilgisayar) computers

None of the computers can continue to run with a burnt card. - Hiçbir bilgisayar yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez.

I often use SSH to access my computers remotely. - Uzak bilgisayarlarıma erişmek için sık sık SSH'ı kullanırım.

hardware system
(Askeri) data computer
machine that computes
machine that processes data
word processor
minicomputer
pc
bilgisayar oyunu
video game
bilgisayar programı
software
bilgisayar adları
(Bilgisayar) computer names
bilgisayar adı
hostname
bilgisayar adı
(Bilgisayar) computer name
bilgisayar argosu
(Bilgisayar) computer jargon
bilgisayar argosu
(Bilgisayar) computerese
bilgisayar açık
(Bilgisayar) on
bilgisayar ağları
computer networks
bilgisayar ağı
(Bilgisayar) network
bilgisayar başına
(Bilgisayar) per seat
bilgisayar belleği
(Bilgisayar) computer memory
bilgisayar dergisi
(Bilgisayar) computer journal
bilgisayar desteği
computer aid
bilgisayar dizgesi
(Bilgisayar) computer system
bilgisayar döşemi
(Bilgisayar) computer installation
bilgisayar fobisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) cyberphobia
bilgisayar formu
(Bilgisayar) fanfold paper
bilgisayar grafiği
(Bilgisayar) computer graphics
bilgisayar günlüğü
(Bilgisayar) computer journal
bilgisayar hilesi
(Bilgisayar) computer fraud
bilgisayar ilmi
(Bilgisayar) computer science
bilgisayar kasası
(Bilgisayar) computer case
bilgisayar kasası
(Bilgisayar) computer chassis
bilgisayar komutu
(Bilgisayar) machine instruction
bilgisayar korsanı
(Askeri) computer hacker
bilgisayar kurdu
geeky
bilgisayar kurmak
computerise
bilgisayar kutusu
(Bilgisayar) computer can
bilgisayar kütüğü
computer file
bilgisayar masası
computer table
bilgisayar odası
computer room
bilgisayar ortamlı
computer-mediated
bilgisayar ortamı
computer environment
bilgisayar sanatı
computer art
bilgisayar sayısı
(Bilgisayar) computers
bilgisayar suçları
computer crimes
bilgisayar türü
(Bilgisayar) computer type
bilgisayar virüsü
(Bilgisayar) computer virus
bilgisayar yapısı
computer architecture
bilgisayar çevrimi
(Bilgisayar) computer cycle
bilgisayar çevrimi
(Bilgisayar) machine cycle
bilgisayar çıktısı
printout
bilgisayar kasası
(Bilgisayar) case
bilgisayar sistemine gizlice giren kişi
hacker
bilgisayar başında olmak
to be on the computer
bilgisayar becerisi
computer skill
bilgisayar kilitlendi
the computer locked up
bilgisayar kullanmak
Use computer
bilgisayar mühendisi
1. computer engineer. 2. computer scientist
bilgisayar okutmanı
computer lecturer
bilgisayar ortamı
Computer environment, electronic environment
bilgisayar oyunu
(Bilgisayar) Computer game
bilgisayar sistemi
(Ticaret) computer system
bilgisayar tabanlı model
computer based model
bilgisayar teknolojisi ve programlama
Computer Technologies and Programming
bilgisayar uyumluluğu
computer compatibility
bilgisayar vasıtasıyla
via computer
bilgisayar vasıtasıyla
through computer
bilgisayar ve istihbarat
computers and intelligence
bilgisayar öğretmeni
(Eğitim) computer teacher
Bilgisayar Destekli Eğitim
Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik
Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım
Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Yükleme İdaresi Sistemi
(Askeri) Computer-aided Embarkation Management System
Bilgisayar Destekli Üretim
Computer Aided Manufacturing
Bilgisayar acil müdahale timi
(Askeri) computer emergency response team
bilgisayar arızası
(Bilgisayar) computer malfunction
bilgisayar ağ saldırısı
(Askeri) computer network attack
bilgisayar ağ savunması; uyuşturucu maddeyle mücadele kısmı
(Askeri) computer network defense; counternarcotics division
bilgisayar ağı
computer network, network
bilgisayar ağı
computer network
bilgisayar bilgileri
(Hukuk) input
bilgisayar bilimi
computer sciences
bilgisayar bul
(Bilgisayar) find computers
bilgisayar bul
(Bilgisayar) find computer
bilgisayar bul
(Bilgisayar) find a computer
bilgisayar cebir dili
ALGOL
bilgisayar destekli
computer-aided, computer assisted, computer-managed
bilgisayar destekli
computer-aided
bilgisayar destekli arama planlaması
(Askeri) computer-aided search planning
bilgisayar destekli kuvvet idaresi sistemi
(Askeri) computer-assisted force management system
bilgisayar destekli tasarım
computer aided design (CAD)
bilgisayar destekli tatbikat
(Askeri) computer-assisted exercise
bilgisayar destekli yönetim
computer aided management (CAM)
bilgisayar destekli yük belgeleme sistemi (hava)
(Askeri) computer-aided load manifesting system
bilgisayar destekli öğretim
computer-assisted instruction (CAI)
bilgisayar desteği
computer utility
bilgisayar devresi
(Bilgisayar) computer circuit
bilgisayar dili
computer language
bilgisayar dili
(Bilgisayar) machine language
bilgisayar dili
COBOL
bilgisayar diski
computer disk
bilgisayar donanımı
computer hardware
bilgisayar dükkanı
(Bilgisayar) computer store
bilgisayar ekle
(Bilgisayar) add computer
bilgisayar ekranı
(Bilgisayar) computer display
bilgisayar ekranı
(Bilgisayar) computer screen
bilgisayar faresi mouse
(of a computer)
bilgisayar girişi
(Bilgisayar,Teknik) computer input
bilgisayar grameri
(Bilgisayar) computer grammar
bilgisayar güvenliği
computer security
bilgisayar işlemi
(Bilgisayar,Teknik) computer operation
bilgisayar işletmeni
computer operator bilgisayar operatörü
bilgisayar kağıdı
(Bilgisayar) computer paper
bilgisayar kağıdı
(Matbaacılık, Basımcılık) continuous forms paper
bilgisayar kontrol listesi maddesi (item)
(Askeri) computer control list item
bilgisayar kontrollü
program controlled
bilgisayar kontrollü
computer controlled
bilgisayar kontrollü
computer controled
bilgisayar kullanmak
compute

In order to use a computer, you must learn to type. - Bilgisayar kullanmak için yazmayı öğrenmelisin.

However, what's interesting is that whilst there are people whose computer use has become a problem, there are also people who have recovered from illness because of using computers. - Ancak, bazı insanlar bilgisayar kullanmaktan hasta olurken, bazı insanların bilgisayar kullanarak iyileşmeleri ilginçtir.

bilgisayar kurmak
computerize
bilgisayar köşkü
kiosk
bilgisayar menüsü
(Bilgisayar) computer menu
bilgisayar mimarisi
computer architecture
bilgisayar mimarı
computer architect
bilgisayar modülü
computer module
bilgisayar mühendisliği
computer engineering
bilgisayar operatörü computer operator, operator of
a computer
bilgisayar programcısı
programmer, programer
bilgisayar programcısı
computer programmer
bilgisayar programı
computer program
bilgisayar programına sokmak
computerize
bilgisayar tanımı
(Bilgisayar) computer description
bilgisayar uzmanı
(Bilgisayar) computer expert
bilgisayar uzmanı
(Bilgisayar) computer scientist
bilgisayar verimi
(Bilgisayar,Teknik) computer efficiency
bilgisayar yazıcısı
(Askeri) hardcopy printer
bilgisayar çipi
computer chip
bilgisayar çökmek
(computer) to be down
bilgisayar çökmek
(computer) to crash
bilgisayar çıkar
(Bilgisayar) eject computer
bilgisayar çıkışı
(Bilgisayar,Teknik) computer output
bilimsel bilgisayar
(Bilgisayar,Teknik) scientific computer
kalem bilgisayar
pen-based computer
konuk bilgisayar
(Bilgisayar) guest machine
mikro bilgisayar
microcomputer
sunucu bilgisayar
(Bilgisayar) host computer
özel görevli bilgisayar
(Bilgisayar) dedicated computer
45 yaş üstü bilgisayar ve internet eğitimi
computer and internet education for above 45 years of age
bilgisayarlar
computers

None of the computers can continue to run with a burnt card. - Bilgisayarların hiçbiri yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez.

I often use SSH to access my computers remotely. - Uzak bilgisayarlarıma erişmek için sık sık SSH'ı kullanırım.

dizüstü bilgisayar
Laptop, notebook
(hatlarda ve bilgisayar sistemlerinde) kilitlenmeye karşı güvenli muhabere; müşt
(Askeri) jam-resistant secure communications; joint rescue sub-center
Deniz Harekat Başkanı; bilgisayar ağ harekatı
(Askeri) Chief of Naval Operations; computer network operations
Güvenilir Bilgisayar Sistemi Değerlendirme Kriterleri
(Askeri) trusted computer system evaluation criteria
Harekat Bilgisayar Merkezi (ABD Sahil Güvenlik (USCG))
(Askeri) Operations Computer Center (USCG)
Hava Kuvvetleri bilgisayar acil müdahele timi
(Askeri) Air Force computer emergency response team
Milli Bilgisayar Güvenliği Merkezi
(Askeri) National Computer Security Center
Müttefik Muhabere ve Bilgisayar Güvenlik Dairesi
(Askeri) Allied Communications and Computer Security Agency
adanmış bilgisayar
dedicated computer
amaç bilgisayar
object computer
ana bilgisayar
master computer, host computer
analog bilgisayar
analog computer
analog bilgisayar
(Bilgisayar) analogue computer
asal bilgisayar
host computer
defter tipi bilgisayar
(Bilgisayar) notebook computer
deniz kuvvetleri bilgisayar ve muhabere bölgesi ana istasyonu
(Askeri) naval computer and telecommunications area master station
deniz kuvvetleri bilgisayar ve muhabere istasyonu
(Askeri) naval computer and telecommunications station
dijital bilgisayar
digital computer
dizüstü bilgisayar
laptop computer
dördüncü kuşak bilgisayar
fourth generation computer
etkileşimli bilgisayar
interactive computer
evrensel bilgisayar
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal computer
eşanlı bilgisayar
simultaneous computer
eşzamanlı bilgisayar
synchronous computer
eşzamansız bilgisayar
asynchronous computer
hedef bilgisayar
target computer
hedef tespit yöneticileri için bilgisayar güvenliği
(Askeri) computer security for acquisition managers
ikinci kuşak bilgisayar
second generation computer
işlemci, dizüstü bilgisayar görüntü iletim teçhizatı
(Askeri) processor, laptop imagery transmission equipment
karakol gemisi/uçağı; kişisel bilgisayar; uçağı idare eden pilot; başkanlar komi
(Askeri) patrol craft; personal computer; pilot in command; principals committee
karma bilgisayar
hybrid computer
kaynak bilgisayar
source computer
komuta, kontrol ve muhabere ve bilgisayar sistemleri
(Askeri) command, control, communications, and computer systems - komuta, kontrol ve muhabere ve bilgisayar sistemleri C4 systems command, control, communications, and computer systems
komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif
(Askeri) command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance
konuk bilgisayar
guest computer
koşut bilgisayar
parallel computer
küresel komuta, kontrol, muhabere ve bilgisayar değerlendirmesi
(Askeri) global command, control, communications, and computer assessment
masaüstü bilgisayar
desktop computer
muhabere ve bilgisayar sistemleri
(Askeri) communication and computer systems
muhabere/bilgisayar köprüsü
(Askeri) communications/computer link
müşterek karargah komuta, kontrol, muharebe ve bilgisayar sistemleri başkanlığı
(Askeri) command, control, communications, and computer systems directorate of a joint staff
nesne bilgisayar
(Bilgisayar) object computer
otomatik bilgisayar
automatic computer
paralel bilgisayar
parallel computer
pnömatik bilgisayar
pneumatic computer
sayısal bilgisayar
digital computer
süper bilgisayar
super computer
taktik gelişmiş bilgisayar; terminal erişim kontrolörü; terminal taarrız kontrol
(Askeri) tactical advanced computer; terminal access controller; terminal attack control
tıbbi bilgisayar bilimi
(Tıp) medical computer science
uydu bilgisayar
satellite computer
uydu bilgisayar sistemi
master slave system
yazmaç bilgisayar
register machine
zamanuyumsuz bilgisayar
asynchronous computer
önceki sürümlü bilgisayar
down-level computer
örneksel bilgisayar
analog computer
üçüncü kuşak bilgisayar
third generation computer
Türkisch - Türkisch
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
kompüter
bilgisayar masası
Bilgisayar ve eklentilerinin yer aldığı masa
bilgisayar
Favoriten