lehçe

listen to the pronunciation of lehçe
Türkisch - Englisch
polish

Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots. - Rusça, Lehçe, Çekçe ve Bulgarca gibi dillerin ortak Slav kökenleri vardır.

Do you know this Polish proverb? - Bu Lehçe atasözü biliyor musun?

dialect

Tom always makes fun of John because of his dialect. - Lehçesinden dolayı, Tom her zaman John'la alay eder.

They were speaking in a Southern dialect. - Onlar Güney Lehçesi ile konuşuyorlardı.

vernacular
idiom
patois
lingo
lehçe ile ilgili
dialectal
geçici lehçe
(Dilbilim) état de langue
toplumsal lehçe
(Dilbilim) social dialect
Türkisch - Türkisch
Konuşma tarzı: "Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Polonya dili
Bölgesel dil
Bir dilin tarihî, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Şive, konuşma tarzı
diyalekt
lehçe bilimi
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
lehçe
Favoriten