lehçe

listen to the pronunciation of lehçe
Türkçe - İngilizce
polish

Do you know this Polish proverb? - Bu Lehçe atasözü biliyor musun?

I speak a little Polish, just enough to make myself understood. - Derdimi anlatabilecek kadar Lehçe konuşurum.

dialect

The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects. - Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır.

Tom always makes fun of John because of his dialect. - Lehçesinden dolayı, Tom her zaman John'la alay eder.

vernacular
idiom
patois
lingo
lehçe ile ilgili
dialectal
geçici lehçe
(Dilbilim) état de langue
toplumsal lehçe
(Dilbilim) social dialect
Türkçe - Türkçe
Konuşma tarzı: "Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Polonya dili
Bölgesel dil
Bir dilin tarihî, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Şive, konuşma tarzı
diyalekt
lehçe bilimi
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
lehçe