kubbe

listen to the pronunciation of kubbe
Türkisch - Englisch
dome

After ten months of very hard work, sometimes working through the night in an unheated dome, Clyde Tombaugh discovered an object he named Pluto. - On aylık çok sıkı bir çalışmadan sonra, bazen ısıtılmamış bir kubbede gece boyunca çalışarak, Clyde Tombaugh Pluto adını verdiği bir nesne keşfetti.

cupola
chamfer
(Havacılık) blister
rotunda
duomo
dom

After ten months of very hard work, sometimes working through the night in an unheated dome, Clyde Tombaugh discovered an object he named Pluto. - On aylık çok sıkı bir çalışmadan sonra, bazen ısıtılmamış bir kubbede gece boyunca çalışarak, Clyde Tombaugh Pluto adını verdiği bir nesne keşfetti.

sky, vault of heaven, firmament
canopy
dome (convex roof)
dome, cupola; sky, vault
vaulting
vault
kubbe gibi
domed
kubbe bileziği
(Arkeoloji) drum
kubbe cephanelik
(Askeri) igloo
kubbe kalıbı
centring
kubbe şeklinde
domed
kubbe altı
hist. room in Topkapı Palace where the grand vizier met with the Council of State
kubbe biçiminde cephanelik
igloo
kubbe biçimli
domed-shaped
kubbe biçimli
dome-shaped
kubbe cephanelik sahası
(Askeri) igloo space
kubbe dizaynı
dome design
kubbe gibi
dome shaped
kubbe gibi
domical
kubbe gibi
domic
kubbe inşaat desteği
center
kubbe inşaat desteği
centre [Brit.]
kubbe sırtı
extrados
kubbe çatı
dome roof
kubbe ışıklığı
domelight
ana kubbe
The main dome
ana kubbe
the main dome (of a mosque or church)
geodezik kubbe
geodesic dome
gök kubbe
the blue vault
gök kubbe
welkin
gök kubbe
canopy of heaven
gök kubbe
the vault of heaven
gök kubbe
firmament
gök kubbe
vault of heaven
gök kubbe altında
under the open sky
habbeyi kubbe yapmak
make a mountain of a molehill
habbeyi kubbe yapmak
colloq . to make a mountain out of a molehill
jeodezik kubbe
geodesic dome
kemerli kubbe
spring
sivri kubbe
(İnşaat) pointed dome
ters kubbe
inverted vault
yarım kubbe
concha
yarım kubbe
(bina) apse
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Yarım küre şeklinde yapılan bina damı
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam: "Büyük bir camiydi bu
Minareleri, kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı pencereleri filan hepsi tamamdı."- O. Atay
(Osmanlı Dönemi) yarım küre veya kümbet biçiminde yapılan bina damları. Câmi damları
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
Kubbe biçiminde olan
kümbet
(Osmanlı Dönemi) BAM
KUBBE ALTI
(Osmanlı Dönemi) Tar: Topkapı Sarayı'nda başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının ve vezirlerin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yer
habbeyi kubbe yapmak
(deyim) önemsiz bir olayı büyütmek
HABBEYİ KUBBE YAPMAK
(Osmanlı Dönemi) Değeri olmayan bir şeye çok fazla ehemmiyet vermek. Zihinde büyütmek
ana kubbe
Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağa oturtulmuş kubbe
gök kubbe
Kubbeye benzemesi bakımından gök
yarım kubbe
Mimarîde tam kubbe özelliği taşımayan bölüm
kubbe
Favoriten