the vault of heaven

listen to the pronunciation of the vault of heaven
Englisch - Türkisch
gök kubbe
vault of heaven
gök kubbesi
vault of heaven
gökkubbe
vault of heaven
gökyüzü
vault of heaven
gök kubbe
Englisch - Englisch

Definition von the vault of heaven im Englisch Englisch wörterbuch

vault of heaven
sky, heavens
the vault of heaven

  Silbentrennung

  the vault of heav·en

  Türkische aussprache

  dhi vôlt ıv hevın

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈvôlt əv ˈhevən/ /ðiː ˈvɔːlt əv ˈhɛvən/

  Wort des Tages

  dystopia
Favoriten