kontrolsuz

listen to the pronunciation of kontrolsuz
Türkisch - Englisch

Definition von kontrolsuz im Türkisch Englisch wörterbuch

kontrolsüz
uncontrolled

An uncontrolled life leads to misery. - Kontrolsüz bir yaşam sefalete yol açar.

kontrolsüz
unbounded
kontrolsüz
unrestrained
kontrolsüz
unchecked
kontrolsüz
(Konuşma Dili) out of hand
kontrolsüz
lax
kontrolsüz
lawless
kontrolsüz
wanton
kontrolsüz
turbulent
kontrolsüz
unbridled
kontrol
check

He did a check on the quality. - O, bir kalite kontrol yaptı.

He checked that all the doors were safely shut. - Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti.

kontrol
control

You used a condom for birth control, right? - Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi?

West Berlin would remain free of Soviet control. - Batı Berlin, Sovyet kontrolü olmadan kalacaktı.

kontrol
governance
kontrol
supervision
kontrol
{i} rein
kontrol
countenance
kontrol
grip

Tom got a grip on his emotions. - Tom duygularını kontrol altına aldı.

kontrol
(Bilgisayar) control desk
kontrol
rounds
kontrol
direction
kontrol
command
kontrol
(Ticaret) visitation
kontrol
metering
kontrol
controlling

The police were controlling the crowd. - Polis kalabalığı kontrol ediyordu.

The next four to six weeks are crucial in controlling the massive Ebola outbreak. - Önümüzdeki 4 ila 6 hafta, büyük Ebola salgınını kontrol etmekte çok önemlidir.

kontrol
disposal
kontrol
hand

The riot got out of hand. - İsyan kontrolden çıktı.

Things got a little out of hand. - İşler biraz kontrolden çıktı.

kontrol
(Ticaret) working papers
kontrol
curb
kontrol
(Ticaret) audit
kontrol
composure
kontrol
inspection

Korea received an inspection from the International Atomic Energy Agency. - Kore, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından kontrol edilmiştir.

kontrol
superintendence
kontrol
checking

The policeman was checking the cars one-by-one. - Polis, arabaları tek-tek kontrol ediyordu.

Tom is checking ID's. - Tom kimlikleri kontrol ediyor.

kontrol
{i} overhaul
kontrol
checkout
kontrol
{i} clutch
kontrol
pilot

The pilot is battling for the control of the aircraft. - Pilot, uçağın kontrolü için mücadele ediyor.

The pilot controls the engine power using the throttle. - Pilot, valf kullanarak motor gücünü kontrol eder.

kontrol
diagnostic
kontrol
controling
kontrol
helm
kontrol
control of
kontrol
clutches
kontrol
examination
kontrol
checking, inspecting
kontrol
wire

The puppets are controlled by wires. - Kuklalar teller tarafından kontrol edilir.

kontrol
inspector
kontrol
control, check; inspection; command; composure
kontrol
(Hukuk) control, supervising
Türkisch - Türkisch

Definition von kontrolsuz im Türkisch Türkisch wörterbuch

kontrol
Yoklama, arama
kontrol
Denetçi, kontrolör
kontrol
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
kontrol
Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma
kontrol
Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma: "Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır."- N. Cumalı
kontrolsuz
Favoriten