kaz

listen to the pronunciation of kaz
Türkisch - Englisch
goose

It was a wild goose chase. - O, vahşi bir kaz avıydı.

Why does that goose sit on her eggs? - O kaz niçin yumurtalarının üstünde oturuyor?

slang pimp, procurer. Agop'un
slang boisterous person, rowdy
stupid; dumbbell
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Anserinae) goose
goose, gander; fool, idiot, ass, dope
gander
{f} dig

You can dig dirt from the ground. - Yerden kir kazıyabilirsin.

The dog was digging a hole. - Köpek bir çukur kazıyordu.

idiot
dope
fool
{f} dug

He dug a hole in the garden. - O, bahçede bir çukur kazdı.

Tom dug a grave for his dog. - Tom köpeği için bir mezar kazdı.

delve
dig up

When spring comes, they dig up the fields and plant seeds. - İlkbahar geldiğinde onlar tarlaları kazarlar ve tohumları ekerler.

excavate

The team excavates carefully for the archaeologists. - Takım, arkeologlar için dikkatle kazar.

{f} digging

He is digging his own grave. - O, kendi mezarını kazıyor.

Tom is digging a hole. - Tom bir çukur kazıyor.

geese

My dear child, stay down here, otherwise the mean geese will bite you to death. - Sevgili çocuğum, burada kal, yoksa zalim kazlar seni ölümüne ısırır.

Geese fly in a V shape. - Kazlar V biçiminde uçarlar.

dig with
{f} excavated
pickaxe
digup
(Anatomi) anser
kaz yavrusu
gosling
kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez
(Atasözü) Throw out a sprat to catch a mackerel
kaz adımı
goose step
kaz ciğeri
ezmesi pâté de foie gras
kaz gelecek yerden tavuk esirgememek
throw a sprat to catch a mackarel
kaz gelecek yerden tavuk esirgememek
throw a sprat to catch a whale
kaz gelen yerden tavuk esirgenmez
(Atasözü) You don't hesitate to cater to the small demands of someone who can be very useful to you
kaz gibi
anserine
kaz gibi
1. stupid. 2. stupidly
kaz ile ilgili
anserine
kaz kafalı
(Konuşma Dili) dumb, stupid; gullible
kaz kafalı
goose

You goose, you're doing it all wrong! - Seni kaz kafalı, onların hepsini yanlış yapıyorsun!

kaz kafalı
stupid, thickheaded
kaz kafalı kimse
goosey
kaz palazı
gosling
kaz palazı
gosling, young goose
kaz sesi
honk
kaz sesi çıkarmak
honk
kaz sesi çıkarmak
gaggle
kaz sürüsü
gaggle
kaz tüyü
(sert) goose quill
Komşunun tavuğu komşuya kaz karısı da kız görünürmüş
(Atasözü) - The apples on the other side of the wall are sweetest.- The grass is greener on the other side of the fence
komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
(Atasözü) The apples on the other side of the wall are the sweetest
ak yanaklı kaz
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ördekgiller) [syn.: ak yanaklı kaz, denizkazı] barnacle goose
boyun hillali kaz
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ördekgiller) [syn.: boyun hillali kaz, yosun kazı] brant goose
boz kaz
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Anserinae) [syn.: boz kaz, yaban kazı] greylag goose
ekin kaz
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Anseranatidae) [syn.: ekin kaz, tarla kazı] bean goose
erkek kaz
gander
komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
(Atasözü) The grass is always greener on the other side of the fence
mahmuzlu kaz
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Plectropterinae) spur-winged goose
yolunacak kaz
touch
yolunacak kaz
sucker
yolunacak kaz olmak
be a soft touch
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (Gâz) f. Makas
Budala
Ham ipek ibrişim
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabani veya evcil kuş (Anser)
bat
(Osmanlı Dönemi) BATT
KAZ'
(Osmanlı Dönemi) Çiğnemek
KAZ'
(Osmanlı Dönemi) Kahretmek
KAZ'
(Osmanlı Dönemi) Kesmek
KAZ'
(Osmanlı Dönemi) Fuhşiyat söylemek. Sövmek
kaz kafalı
Anlayışsız, kavrayışsız, kafasız
kaz
Favoriten