kararın

listen to the pronunciation of kararın
Türkisch - Englisch
verdict of
karar
decision

This decision will reflect on his future career. - Bu karar onun gelecekteki mesleğini belirtecektir..

Let's leave the decision to our teacher. - Kararı öğretmenimize bırakalım.

karar
{i} judgment

I made a snap judgment. - Bir gıyabi karar verdim.

It was a judgment call. - Kanaate dayalı bir karardı.

kararın bildirilmesi
pronouncement
kararın sonraya bırakılması
arrest of judgment
karar
determination

I admire your determination. - Kararlılığına hayranım.

It requires just a little determination. - Bu sadece biraz kararlılık gerektirir.

karar
decision, resolution; judgement, sentence, finding, decree; stability, constancy; proper degree, reasonable degree; reasonable, decent
karar
{i} verdict

Tom showed no reaction to the verdict. - Tom karara hiçbir tepki göstermedi.

Has the jury reached a verdict? - Jüri bir karara vardı mı?

karar
vote

Tom was unable to decide who he should vote for. - Tom kime oy vermesi gerektiğine karar veremedi.

We will vote to decide the winner. - Kazanana karar vermek için oy kullanacağız.

karar
{i} conclusion

That's your conclusion, not mine. - O, benim değil senin kararın.

I don't agree with your conclusions. - Ben senin kararlarını onaylamıyorum.

bir kararın veya bir hareketin olası etkisi
(Hukuk) implication
karar
sentence

Malcom killed Tom because he was tired of seeing his name in lots of sentences. - Malcom birçok mahkeme kararında onun adını görmekten usandığı için Tom'u öldürdü.

I've decided to write 20 sentences every day on Tatoeba. - Tatoeba'da her gün 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

karar
ordinance
karar
constancy
karar
(Latin) judicatum
karar
reasonable
karar
(Ticaret) agreement
karar
(Kanun) ministerial
karar
decent
karar
proper degree
karar
dijudication
karar
find
karar
(Latin) decretum
karar
(Kanun) rule
karar
(Kanun) claim
karar
(Latin) sententia
karar
(Ticaret) declaration
karar
injunction
karar
reasonable degree
karar
fiat
karar
settlement
karar
adjudication
karar
{f} darkening
karar
arbitrament
karar
become overcast
karar
{f} dim

They're dimming the lights. The play is about to begin. - Onlar ışıkları karartıyorlar. Oyun başlamak üzere.

Tom dimmed the lights. - Tom ışıkları kararttı.

karar
resolve

They resolved to work harder. - Daha sıkı çalışmaya karar verdiler.

She resolved on going to college. - O, üniversiteye gitmeye karar verdi.

karar
darken

At the end of April, the water of the Yellow River had darkened. - Nisan ayının sonunda, Sarı Nehrin suyu karardı.

Suddenly, the clouds darkened the sky. - Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı.

karar
decision making
karar
decide for
karar
making decisions
karar
decided on
karar
made the decision
karar
deciding on
karar
decision to
karar
in decision
karar
take decisions
karar
estimate, approximation
karar
proper degree, acceptable limit
karar
decree
karar
finding

I'm finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağıma karar vermeyi zor buluyorum.

We're finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağımıza karar vermeyi zor buluyoruz.

karar
overcast
karar
stability, predictability
karar
{i} decider
karar
holding
karar
resolution

The resolution was not approved immediately. - Karar hemen onaylanmadı.

He made a resolution to write in his diary every day. - O her gün günlüğünü yazmaya karar verdi.

karar
just right, neither too little nor too much
karar
sense

Living the kind of life that I live is senseless and depressing. - Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.

It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college. - Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi.

karar
judgement [Brit.]
karar
(Hukuk) award, decision, ruling, resolution, assessment, conclusion
karar
darkened

The sky suddenly darkened yesterday afternoon. - Dün öğleden sonra gökyüzü aniden karardı.

At the end of April, the water of the Yellow River had darkened. - Nisan ayının sonunda, Sarı Nehrin suyu karardı.

karar
perpetuity
karar
{i} award
karar
fixity
karar
judg(e)ment
karar
doom
karar
classical Turkish mus. a return to the original mode
karar
{i} judgement

We can rely on his judgement. - Biz onun kararına güvenebiliriz.

The judgement was impeccable. - Mahkeme kararı hatasızdı.

kararın
Favoriten