kahrolası

listen to the pronunciation of kahrolası
Türkisch - Englisch
heck

What in the heck are you trying to say? - Kahrolası ne söylemeye çalışıyorsun?

flaming
bugger you! [sl.]
damn, confounded, god-damn(ed), god-dam, bloody
Confound it!
fuck it! [sl.]
goddamned
damn you
ruddy
damned
confounded
Damn it!
sod it! [sl.]
fucking [sl.]
cursed

Cursed be he that first invented war. - Kahrolası savaşı ilk icat eden oydu.

confound him
bugger! [sl.]
goddamn

I'm sick of playing these goddamn guessing games with you. - Seninle bu kahrolası tahmin oyunlarını oynamaktan bıktım.

godforsaken

Most of the peasants living in this godforsaken village are illiterate. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğu cahildir.

The majority of the peasants living in this godforsaken village cannot read nor write. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğunluğu ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor.

damn it
fuck it
bugger
(Argo) fucken
damn

Damn you, you always have good luck! - Kahrolası, her zaman iyi bir şansın var.

bloody
blamed
blasted
fucking

Man, you're a fucking dupe. - Adam, sen kahrolası bir enayisin.

I fucking don't know how to translate this sentence, translate it yourself, everybody deal with their own shit. - Bu kahrolası cümleyi nasıl tercüme edeceğimi bilmiyorum, kendin tercüme et, herkes kendi bokunu temizlesin.

bugger you
doggoned
frigging
blame
doggone
sod it
blooming
bally
confound it
kahrolası salak
damned fool
Kahrolası!
dammit
Türkisch - Türkisch
Yok olası, perişan olası (kimse, şey, durum)
kahrolası
Favoriten