kahrolası

listen to the pronunciation of kahrolası
Türkisch - Englisch
heck

What in the heck are you trying to say? - Kahrolası ne söylemeye çalışıyorsun?

confounded
goddamn

I'm sick of playing these goddamn guessing games with you. - Seninle bu kahrolası tahmin oyunlarını oynamaktan bıktım.

bugger! [sl.]
confound him
cursed

Cursed be he that first invented war. - Kahrolası savaşı ilk icat eden oydu.

fucking [sl.]
sod it! [sl.]
Damn it!
damned
flaming
ruddy
damn you
goddamned
fuck it! [sl.]
Confound it!
damn, confounded, god-damn(ed), god-dam, bloody
bugger you! [sl.]
godforsaken

The majority of the peasants living in this godforsaken village cannot read nor write. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğunluğu ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor.

Most of the peasants living in this godforsaken village are illiterate. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğu cahildir.

damn it
fuck it
bugger
bloody
damn

Damn you, you always have good luck! - Kahrolası, her zaman iyi bir şansın var.

(Argo) fucken
blasted
fucking

I fucking don't know how to translate this sentence, translate it yourself, everybody deal with their own shit. - Bu kahrolası cümleyi nasıl tercüme edeceğimi bilmiyorum, kendin tercüme et, herkes kendi bokunu temizlesin.

Are you fucking serious? - Sen kahrolası ciddi misin?

blamed
confound it
bally
blooming
sod it
blame
doggone
bugger you
frigging
doggoned
kahrolası salak
damned fool
Kahrolası!
dammit
Türkisch - Türkisch
Yok olası, perişan olası (kimse, şey, durum)
kahrolası
Favoriten