kahrolası

listen to the pronunciation of kahrolası
Türkçe - İngilizce
heck

What in the heck are you trying to say? - Kahrolası ne söylemeye çalışıyorsun?

confounded
goddamn

I'm sick of playing these goddamn guessing games with you. - Seninle bu kahrolası tahmin oyunlarını oynamaktan bıktım.

bugger! [sl.]
confound him
cursed

Cursed be he that first invented war. - Kahrolası savaşı ilk icat eden oydu.

fucking [sl.]
sod it! [sl.]
Damn it!
damned
flaming
ruddy
damn you
goddamned
fuck it! [sl.]
Confound it!
damn, confounded, god-damn(ed), god-dam, bloody
bugger you! [sl.]
godforsaken

Most of the peasants living in this godforsaken village are illiterate. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğu cahildir.

The majority of the peasants living in this godforsaken village cannot read nor write. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğunluğu ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor.

damn it
fuck it
bugger
bloody
damn

Damn you, you always have good luck! - Kahrolası, her zaman iyi bir şansın var.

(Argo) fucken
blasted
fucking

Man, you're a fucking dupe. - Adam, sen kahrolası bir enayisin.

They're all fucking mental. - Onların hepsi kahrolası akıl hastası.

blamed
confound it
bally
blooming
sod it
blame
doggone
bugger you
frigging
doggoned
kahrolası salak
damned fool
Kahrolası!
dammit
Türkçe - Türkçe
Yok olası, perişan olası (kimse, şey, durum)
kahrolası