ineffective

listen to the pronunciation of ineffective
Englisch - Türkisch
{s} etkisiz

Birçok kişi antibiyotiklerin virüs kaynaklı hastalıklara karşı etkisiz olduklarının farkında değil. - Many people don't realize that antibiotics are ineffective against viral diseases.

Birçok kişi antibiyotiklerin viral hastalıklara karşı etkisiz olduğunu bilmez. - Many people don't know that antibiotics are ineffective against viral diseases.

{s} boş
{s} yeteneksiz
{s} geçersiz
{s} sonuçsuz
{s} kabiliyetsiz
{s} beceriksiz
{s} başarısız
(Kanun) hükümsüz
tesirsiz
faydasız
iyi tesir bırakmayan
{s} beceriksiz (yönetici, işçi v.b.)
sonuç vermeden
beklenilen tesiri göstermeyen
{s} etkisiz (çare, ilaç v.b.)
(Tıp) a.Etkisiz, tesirsiz
etkisi olmayan
etkisiz (çare/ilaç vb)
(Kimya) etkin olmayan
ineffective time
etkin olmayan zaman
ineffectiveness
yetersizlik
ineffectiveness
sonuçsuzluk
ineffectiveness
verimsizlik
ineffectively
sonuç vermeden
ineffectiveness
tesirsizlik
make ineffective
etkisiz hale getir
ineffectively
beceriksiz bir şekilde
ineffectively
etkisiz bir halde
ineffectiveness
başarısızlık
ineffectiveness
{i} etkisizlik
Englisch - Englisch
lacking in ability; incompetent or inadequate
not having the desired effect; ineffectual
lacking the ability or skill to perform effectively; inadequate; "an ineffective administration"; "inefficient workers" not producing an intended effect; "an ineffective teacher"; "ineffective legislation" lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler"; "like an unable phoenix in hot ashes
lacking the ability or skill to perform effectively; inadequate; "an ineffective administration"; "inefficient workers"
{s} not efficient; not bringing results; incapable, incompetent
lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler"; "like an unable phoenix in hot ashes"
Not effective; ineffectual; futile; inefficient; useless; as, an ineffective appeal
not producing an intended effect; "an ineffective teacher"; "ineffective legislation"
lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler"; "like an unable phoenix in hot ashes
If you say that something is ineffective, you mean that it has no effect on a process or situation. Economic reform will continue to be painful and ineffective effective + ineffectiveness in·ef·fec·tive·ness the ineffectiveness of some of the police's anti-crime strategies. something that is ineffective does not achieve what it is intended to achieve   effective ineffective in doing sth
ıneffective
{a} producing no effect, useless vain
ineffectively
in an ineffective manner; "he dealt with the problem rather ineffectively"
ineffectively
In an ineffective manner; without effect; inefficiently; ineffectually
ineffectively
In an ineffective manner
ineffectively
inefficiently; unproductively, fruitlessly; ineffectually; incompetently
ineffectiveness
{i} inefficiency; absence of results; lack of effectiveness; lack of competency
ineffectiveness
Quality of being ineffective
ineffectiveness
The condition of being ineffective
ineffectiveness
lacking the power to be effective
ineffective
Favoriten