illustrious, noble, honest, generous

listen to the pronunciation of illustrious, noble, honest, generous
Englisch - Türkisch

Definition von illustrious, noble, honest, generous im Englisch Türkisch wörterbuch

honorable
{s} namuslu
honorable
{s} onurlu

Bizim toplumumuzda, hem onurlu insanlar hem de dolandırıcılar vardır. - In our society, there are both honorable people and swindlers.

Allah bu devleti ve bu onurlu mahkemeyi korusun. - God save this state and this honorable court.

honorable
{s} şerefli
honorable
itibarlı
honorable
{s} muhterem
honorable
{s} yüce
honorable
sayın
honorable
{s} saygıdeğer
honorable
{s} saygın
Englisch - Englisch
{a} honorable
illustrious, noble, honest, generous
Favoriten